ארבעה סטודנטים עם מחשב נייד יושבים בחוץ

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

עיריית הרצליה מעודדת את תושביה לרכוש השכלה אקדמית וכן מקצוע לחיים, וזאת מתוך הכרה בחשיבות החינוך וההשכלה לפיתוח האישי ולחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. על מנת לסייע לכם בכך, העירייה מציעה לתושביה הסטודנטים תמיכה כלכלית באמצעות מלגות לעידוד השכלה גבוהה.

מלגות עיריית הרצליה מחולקות לסטודנטים לתואר ראשון מדי שנה. המלגות מוענקות בכפוף לאילוצים תקציביים, כאשר גובה המלגות המרבי הינו 5000 ₪ ונתון להחלטת ועדת המלגות. המועד המדויק לקבלת מלגה מתפרסמים בחודש נובמבר באמצעות "קול קורא" באתר העירוני אשר מופץ גם בעמוד הפייסבוק של העירייה ובאמצעי תקשורת מקומיים במשך שלושה שבועות לפחות. 

הגשת הבקשה למלגה בצירוף אישורים נלווים מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת אשר נפתחת עם פרסום קול קורא. זכאות למלגה העירונית מחייבת עמידה בקריטריונים אקדמיים וכלכליים, כמו גם נכונות להשתתף בפעילות לטובת הקהילה בעיר הרצליה. בין הקריטריונים הקובעים את הזכאות:

1.    תושב/ת העיר הרצליה במשך 5 שנים לפחות טרם תחילת הלימודים האקדמאיים.
2.    סטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון (בוגר) או סטודנט במסלול הנדסאי/ טכנאי מוסמך.
3.    בוגר/ת שירות צבאי מלא או שירות לאומי/ בעל/ת פטור משירות ביטחון.
4.    בעל/ת הכנסה לנפש שלא תעלה על סך של 5000 ₪ לחודש.

לפירוט מלא של תנאים מצטברים לקבלת המלגה ורשימת האישורים הנדרשים להגשת הבקשה יש להיכנס למסמך הקריטריונים. לפרטים נוספים ולהתייעצות בנושאי מלגות, אקדמיה וסטודנטים, ניתן לפנות לרכז הסטודנטים העירוני: students@herzliya.muni.il.
 

בהצלחה בלימודים!