קול קורא מלגות לסטודנטים

הזמן הזה בשנה שמקבלים בו מלגות!

קול קורא להגשת בקשה למלגת למודים עירונית. ניתן להגיש את הבקשה החל מה-1.11.22 ועד ה-28.11.22


סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מתוך הכרה בחשיבות החינוך וההשכלה הגבוהה לפיתוח האישי ולחוסנה הכלכלי של העיר ומדינת ישראל, עיריית הרצליה מציעה לכם תמיכה כלכלית באמצעות מלגת לימודים עירונית. 
המלגות מוענקות בכפוף לאילוצים תקציביים, כאשר גובה המלגות המרבי הינו 5,000 ₪ והוא נתון להחלטת ועדת המלגות.
כחלק מהפרויקט, וכתנאי לקבלת המלגה, נדרשים הסטודנטים להחזיר לקהילה עד כ- 50 שעות פעילות קהילתית בעיר הרצליה.

"קול קורא" להגשת בקשה למלגה מתפרסם בחודש נובמבר מדי שנה באתר העירוני והוא פתוח להגשת בקשה במשך שלושה שבועות לפחות. 
שימו לב כי הגשת הבקשה למלגה יחד עם אישורים נלווים מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת, אשר נפתחת עם פרסום "קול קורא". 

הזכאות למלגה העירונית מחייבת עמידה בקריטריונים אקדמיים וכלכליים, כמו גם נכונות להשתתף בפעילות לטובת הקהילה בעיר הרצליה. בין הקריטריונים הקובעים את הזכאות:

1. תושב/ת העיר הרצליה במשך חמש שנים לפחות לפני תחילת הלימודים האקדמיים.
2. סטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון (בוגר) או סטודנט במסלול הנדסאי/ טכנאי מוסמך.
3. בוגר/ת שירות צבאי מלא או שירות לאומי/ בעל/ת פטור משירות ביטחון.
4. בעל/ת הכנסה לנפש שלא תעלה על סך של 5,000 ₪ לחודש.

לפירוט מלא של תנאים מצטברים לקבלת המלגה ורשימת האישורים הנדרשים להגשת הבקשה יש להיכנס למסמך הקריטריונים
לפרטים נוספים ולהתייעצות בנושאי מלגות, אקדמיה וסטודנטים, ניתן לפנות לרכז הסטודנטים העירוני: [email protected].

בהצלחה בלימודים!