תושבים יקרים,

אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (תב"ל), מלווה את כל פעולות העירייה במתן שרות לתושבים ולמוסדות החינוך והיווה גיבוי תחזוקתי ולוגיסטי לפעולות יתר האגפים והיחידות בעירייה. 

אגף תב"ל ממשיך לתת שרות מיטבי לתושבים, למוסדות החינוך השונים ולמוסדות העירייה, בתחומי התחזוקה והבינוי, הכבישים והמדרכות, הלוגיסטיקה והרכש, הרכב העירוני ובטיחות בדרכים, הבטיחות וכיבוי האש, אירועים עירוניים, חשמל, מאור והתייעלות אנרגטית, רכש ציוד מסוגים שונים, הובלות והפעלת יח' החשבות. 

במסגרת תוכנית רב שנתית לשדרוג מוס"ח בהתאמה פדגוגית ובמסגרת השיפוץ השוטף בוצעו גם השנה שיפוצים נרחבים, תוספות בנייה ועבודות שונות בבתי"ס, אולמות ספורט, חט"ב, תיכונים, גני ילדים - שיפוץ והוספת ממ"מים (מרחב מוגן מוסדי). 

בברכה,

ליאור קורנפלד
ראש אגף תב"ל