תושבים/ות ובעלי/ות עסקים נכבדים/ות,

עקב משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, אגף הכנסות העירייה הוגבל במתן שירות לציבור.
נאסרה עבודתם של חברות נותני שירותים לעירייה בתחומי מדידה ושמאות וצומצמה עבודתם של עובדי העירייה בהתאם לתו הסגול, להנחיות הממשלה ולסגרים שהוטלו.

כתוצאה מכך, קיימים עיכובים רבים במתן מענה לפניות הציבור כגון:
אישורים לטאבו
החלפות מחזיקים
בקשות לנכס ריק
בקשות לנכס לא ראוי
בקשות להנחות

אנו פועלים במרץ על מנת לצמצם את הפערים למתן מענה.
אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם, עמכם הסליחה.

אישור הניתן מהעירייה לרשם המקרקעין, בו העירייה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות לעירייה בגין הנכס. על מנת שהעירייה תוכל להוציא אישור זה עליה לבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה סולקו מלואם.

אישור לרשם המקרקעין יכול להזמין:

  • בעל הנכס.
  • מורשה מטעמו (בעל ייפוי כוח נוטריוני).

לידיעתך

  • אישור העדר חובות לעירייה אינו כולל תשלום חובות לתאגיד מי הרצליה. לברור יתרת חוב מים וביוב יש לפנות לתאגיד.
  • האישור אינו מונפק במועד ההזמנה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי

 

תהליך הוצאת האישור:

תהליך הוצאת אישור לטאבו