פיקוח ואכיפה Photo by Vladislav Glukhotko on Unsplash

אכיפת חוקי תנועה וחנייה באמצעות מצלמות נייחות וניידות

עיריית הרצליה, באמצעות פקחי העירייה, מפעילה מצלמות נייחות לצורך אכיפת עבירות חניה בנסיבות שבהן החניה עלולה ליצור מפגע בטיחותי למשתמשי הדרך, הפרעה לתנועה, או למשתמשי הדרך האחרים או לפגוע בסדר הציבורי. לדוגמה: חניה בתחנת אוטובוס, חניה בתחום צומת, מעברי חציה, חניה כפולה, חניה המיועדת לנכים, הפרעה לתנועה, נתיבי תחבורה ציבורית וכיו"ב.

הציבור רשאי להפנות לעירייה הערות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע מטה, בנוגע לקיומם של מקומות בסביבת השטח המצולם, שתיעודכם עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או לפגוע בצנעתו / פרטיותו. הפנייה תיבחן ותיענה בכתב על ידי האחראי בעירייה להצבת המצלמות.

 • השימוש במצלמות וידאו ניידות ונייחות לאכיפת חוקי החניה הוסדר בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים, מספר חוזר 4/2018.
 • השימוש במצלמות נייחות לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית מיושם בהתאם לחקיקה ראשית.

צילום באמצעות מצלמות נייחות לאכיפת עבירות חניה

בצירים מרכזיים וסואנים בעיר הוצבו מצלמות נייחות המתעדות עבירות חניה ונצפות על ידי פקחי העירייה הנמצאים במרכז השליטה העירוני.  המצלמות מוצבות בסמוך לחלק הדרך בו החניה האסורה עלולה ליצור מפגע בטיחותי למשתמשי הדרך, הפרעה לתנועה, או למשתמשי הדרך האחרים או לפגוע בסדר הציבורי, ובהתאם למאפייני האזור.

מצלמות האכיפה מצלמות את הרחובות:

 • בן גוריון 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22, 33, 35, 43, 45
 • ארלוזורוב 1, 3
 • סוקולוב 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35
 • אבא אבן 1, 5
 • אריק איינשטיין 1, 3
 • הס 1
 • אייבי נתן 3, 5
 • חבצלת השרון 36, 37 (כיכר דה שליט)
 • וינגייט 42 (כיכר דה שליט)
 • יוסי שריד 6, 9, 11
 • שד' ח"ן 8
 • ויצמן 1, 3

צילום באמצעות מצלמות ניידות לאכיפת עבירות חניה

המצלמות מותקנות על גבי ניידות פיקוח, באמצעותן מתבצעת אכיפה בנסיעה. הפקח בניידת מבחין בעבירה לנגד עיניו ופועל לתיעודה באמצעות צילום וידאו בזמן אמת.
צילום עבירות חניה מניידת מתבצע בכל רחבי הרצליה, בדגש על צירי תנועה מרכזיים ובעבירות העלולות לפגוע בסדר הציבורי או להפריע לתנועה.

צילום באמצעות מצלמות נייחות לאכיפת שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית

מטרת המצלמות היא להרתיע נהגים מלהיכנס לנתיבי התחבורה הציבורית ולעכב את תנועת האוטובוסים.

שעור הקנס בגין שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורית הוא 500 ש"ח.
על פי סעיף 30 (ג) לפקודת התעבורה, שיעור הקנס לבעלים או למחזיק ברכב שהינו תאגיד, העושה שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורי, הוא פי ארבעה משיעור הקנס שנקבע לאותה עבירה בצו התעבורה, אלא אם כן הוא מוכיח שהאחריות אינה חלה עליו. לפיכך, שיעור הקנס לתאגיד בגין שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורית החל ביום 01/11/2019 יהיה 2,000 ש"ח.

מצלמות האכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית מוצבות לאורך הרחובות:

 • בן ציון מיכאלי
 • שבעת הכוכבים
 • הרכבת

אזרח המעוניין לפנות לאחראי להצבת המצלמות מוזמן לעשות זאת בדוא"ל.
* בכל פניה בנושא ערעור על דו"ח יש לפנות למחלקת חניה


מפת מצלמות האכיפה