מערך הביטחון מספק מספר שירותים עיקריים

 • אבטחת מוסדות חינוך והכנתם לשעת חירום - אבטחת מוסדות החינוך במוסד עצמו ובפעילות מחוץ לכותלי המוסד, הפעלת מערך התרעה ותגובה והכנה של המוסדות וצוותיהם למצבי חירום.
 • אבטחת אירועים בתאום עם גורמי הביטחון האזרחיים.
 • אבטחת פעילות העירייה.
 • תאום שוטף עם גורמי הביטחון האזרחיים ושיתוף פעולה עם מרכזי השיטור הקהילתי והמשמר האזרחי לשמירה על הסדר והביטחון.

אבטחת מוסדות חינוך

העירייה מספקת שירותי ביטחון למוסדות החינוך בתחומים הבאים:

 • קביעת תפיסת ההפעלה של אבטחת המוסדות.
 • קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית, בקייטנות, במחנות, בפנימיות ובאירועים.
 • הקצאת מרכיבי ביטחון כגון: גידור, מערכות מצוקה ואזעקה, אמצעי עזרה ראשונה, כיבוי אש ועוד
 • הפעלת מערך התרעה ותגובה - הפעלת מוקד מצוקה/אזעקה ומערך תגובה באמצעות סיירי ביטחון.

הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום

 • הדרכה והכשרה של מנהלים, עוזרי ביטחון, רכזי טיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכיו"ב.
 • ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים עם כל גורמי החירום וכוחות ההצלה.
 • ייזום, תכנון וביצוע ביקורות במוסדות החינוך, לצורך בדיקת המוכנות בתחומי הביטחון ושעת החירום, כולל סיוע באיתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים.

 

אבטחת פעילות העירייה

 • אבטחת אירועים - תכנון וארגון מרכיבי הביטחון והסדר הציבורי באירועים ובמופעים.
 • תיאום פעולות יחידות העירייה באירועים ומופעים עם גורמי הביטחון (משטרה, מגן דוד אדום וכיבוי אש).
 • ניהול מערך אבטחה, שמירה וסדרנות ופיקוח על עבודתו.

חירום 

עיריית הרצליה מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את בטחון פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים. בשעת חירום, תפקיד מערך החירום העירוני הוא לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בעיר, באופן שיאפשר תפקוד חברתי-כלכלי סביר לתושבי העיר, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה.

 

שירותי העירייה בשעת חירום  

בשעת חירום תמשיך העירייה לספק את כלל השירותים החיוניים לתושביה, ברציפות ככל שניתן ובהתאם למצב החירום, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד כסדרה, תטפל בתשתיות, ניקיון העיר ותקינות מערכת הכבישים, תפעיל את מוקד השירות 106, את אתרי החירום השונים, ותפעיל מרכז הפעלה עירוני שיפעל בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה.

 

מערך השירותים לתושבים, המיועד להבטיח אורח חיים סביר ומענה לתרחישי החירום השונים, כולל:

 • שירותי מידע הקשורים באירועי החירום ובשירותי העירייה החיוניים.
 • פתיחה והפעלה של מערך המקלטים הציבוריים.
 • קליטת תושבים שביתם נהרס ומתן פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול ותמיכה פיזית ומוראלית בפרט ובקהילה.
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
 • אספקת שירותים בסיסיים חיוניים הכוללים בין השאר: פינוי אשפה, שירותי בריאות, וטרינריה ועוד.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה.
 • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות.
 • זיהוי חללים והבאתם לקבורה.
 • טיפול בקהילות שנפגעו.

 

מתקנים לשעת חירום

העירייה תפעיל בשעת חירום סוגים שונים של מתקני חירום:

מרכזי קליטה

מרכזי הקליטה נועדו לקלוט מפונים ולספק להם מקום מגורים חלופי זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר (לינה, כלכלה) עד למציאת חלופת דיור עבורם או עד לחזרתם לביתם.

מקלטים ציבוריים

המקלטים הציבוריים שנבדקו ואושרו על ידי העירייה כמקום מוגן, פרוסים ברחבי העיר, במטרה לאפשר מחסה בשעת חירום בנוסף לממ"דים, לממ"קים ולמקלטים בבתים הפרטיים והמשותפים.

תחנות חלוקת ערכות מגן

בעת חירום במידה ויוחלט ע"י פקע"ר תפתחנה ברחבי העיר מספר תחנות ריענון וחלוקה לערכות המגן, שתפעלנה באחריות פיקוד העורף.

צופרים

מערך הצופרים בעיר הוקם על יד פיקוד העורף (צה"ל) ומתוחזק על ידו. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת לציבור לשמוע את ההתרעה מחוץ למבנים בשעת חירום.

מרכזים לחיסון האוכלוסייה

לפי הנחיות משרד הביטחון ומשרד הבריאות, בעת חירום ובהתאם לצורך, יחוסן הציבור כנגד מגפות. לטובת תושבי העיר תפתחנה תחנות חיסון והציבור יוזמן אליהן לקבלת החיסונים.

מרכזי דחק

מרכזים בהם יינתן טיפול פסיכו-סוציאלי לאנשים הנמצאים במצבי לחץ נפשי. הטיפול יינתן ע"י צוותים מקצועיים משולבים של פקוד העורף, משרד הבריאות והעירייה.