טופס בקשה להנגשה בזימון תורים

חשוב: יש להגיש בקשות להנגשה שבועיים לפחות ממועד התור שנדרש

סוג ההנגשה הנדרשת:
סוג ההנגשה הנדרשת: (חובה) שדה חובה