הצומח בפארק הרצליה עשיר ומגוון וכולל עשרות מינים. כבר בתהליכי תכנון הפארק הושם דגש על התאמת הצמחייה ושמירה על נופי בראשית של האזור. ישנה הקפדה על צמחיית נחלים ומראה נופי טבעי. בשל כל כמעט ולא נשתלת בפארק צמחייה עונתית או וורדים. ברחבי הפארק שתולים צמחים חסכוניים במים וצמחיה צופנית למשיכת דבורים וחרקים. 

רוב הפארק מושקה במי קולחין (מים מטוהרים) וניתן לראות זאת באמצעות הצנרת הסגולה הפרוסה בפארק.