מחקר להשבת דרורי הבית והירגזים לעיר

חוקרת - שלומית ליפשיץ. בהנחיית  ד"ר מוטי צ'רטר | ייעוץ - יוחאי ווסרלאוף, שי ושדי

רקע:
בשנים האחרונות נצפים מדי שנה פחות ופחות דרורי בית הן ברחבי השכונות השונות בעיר הרצליה והן בפארק. ההנחה של המחקר היא שנוכחות גבוהה של ציפורים מסוג מיינה ודררה גורמת לירידה במספר דרורי הבית.
הנחה זו מבוססת על כך שהמיינה והדררה כמו הדרור נוהגות לקנן בחורים ובגומחות. העלייה הרבה בשנים האחרונות במספר המיינות והדררות, בנוסף לתצפיות בהן נראה קינון של דררה או מיינה במקומות שבעבר קיננו בהם דרורים - גרמו לנו להניח את הנחת המחקר. בנוסף, אנו מניחים שגם אוכלוסיית הירגזים מתמעטת עקב חוסר בחורי קינון. אי לכך, עלה רעיון לעודד את גידול אוכלוסיית דרורי-הבית והירגזים באמצעות תיבות קינון בעלות קוטר פתח כזה שיאפשר כניסה לירגזים ולדרורי-בית ולא יאפשר כניסה לדררה ולמיינה. על סמך בדיקות מקדימות שנעשו בראשון לציון ובמושב רם און הסתבר שלא די בהצבת תיבת קינון כדי שהדרורים יקננו.

* בראשון לציון הוצבו 25 תיבות שקוטר החור שלהן 35 מ"מ (מתאים לקינון של דרורים ושל ירגזים ולא מאפשר כניסת מיינות ודררות) על גזעי עצים בגני העיר במהלך חורף 21 ובבדיקה שנעשתה באוגוסט 2021 נמצא שלא נעשה קינון באף אחת מהתיבות.
* במושב רם און מוצבות 130 תיבות שקוטר החור שלהן  28 מ''מ  ו- 50 מ''מ שבעבר קיננו בהן ירגזים ודרורים בהתאם ובאף אחת מהן לא קיננו דרורים או ירגזים בשנת 2021.
עקב כך הוכנס למחקר גם מרכיב של בתי גידול. תיערך השוואה בין שני בתי גידול: האחד בו יש הרבה מיינות ודררות לעומת אחר בו יש מיעוט של ציפורים ממינים אלה.

שאלת המחקר:
האם יש קשר בין נוכחות מיינה /דררה בקרבת התיבות לבין קינון הדרורים והירגזים בהן?

השערת המחקר:
בבתי גידול בהם יש שפע מיינות ודררות יש ירידה במספר קינוני דרורי הבית והירגזים עקב תחרות הגורמת להפרעה.

שיטת המחקר:
השוואת שני בתי גידול בהרצליה וסביבתה - האחד פארק הרצליה בו יש הרבה מיינות ודררות והשני - חצרות פרטיות של בתים צמודי קרקע בעיר וסביבתה בהם יש מעט נוכחות של מיינות ודררות.
בעלי גינות בחצרות פרטיות מוזמנים להירשם לקבלת תיבה לתליה בחצרם ולהשתתפות במחקר לאחר תיאום עם שלומית באמצעות הקישור (מס' התיבות מוגבל).

בכל אחד מבתי הגידול יותקנו 50 תיבות ממוספרות בגובה זהה. התיבות יוצרו על ידי תלמידים מבית הספר "ארז מפתן" בהרצליה, לפי הנחיה של ד"ר מוטי צ'רטר. קוטר החור הוא 37 מ"מ. קוטר זה מאפשר כניסה של דרורים וירגזים ולא מאפשר כניסה של מיינות ודררות.

מהלך המחקר:
תיבות הקינון יותקנו קודם לעונת הקינון - במהלך חודש נובמבר עד ינואר. החל מתחילת פברואר תעשה מדי שבוע תצפית אחת לפחות על כל תיבה במהלך שעות הבוקר בין שעת הזריחה ועד 3 שעות אחריה. אורך התצפית כ- 5- 10 דקות.

במהלך התצפית:

  1. יספרו מספר המיינות, הדררות, הירגזים, הדרורים ואחרים בקרבת התיבות.
  2. התיבה תפתח וייבדק אם יש קינון ובאיזה שלב (בנייה, הטלה, כמה ביצים, דגירה וכמה גוזלים).

תצפיות בפארק יערכו על ידי שלומית ואולי מתנדב/ים נוספים שיעברו הכשרה.
תצפיות בחצרות יערכו על ידי שלומית בליווי בעלי החצרות.

מימון ולוגיסטיקה:

תיבות קינון
התיבות יווצרו על ידי תלמידים בבית הספר 'ארז מפתן' בהרצליה. רוב התיבות ייוצרו במימון של פארק הרצליה ומיעוטן במימון היחידה לאיכות הסביבה בעיר.
ההתקנה ברחבי הפארק תיעשה בתיאום ובסיוע של ורד אושר מנהלת הפארק.
ההתקנה בגינות הפרטיות תיעשה על ידי שלומית בסיוע מתקין בהתנדבות או בסיוע אחר.

הערות לוגיסטיות:
המחקר לווה בהסברים לקהילה של מתנדבי פארק הרצליה ואחרים.
המרחק בין התיבות כ- 20 מטר בהתאם לייעוצו של ד"ר מוטי צ'רטר.
גובה התליה 2.5 מטר מהחלק התחתון של התיבה. תלית התיבות צריכה להיעשות עם הסולם שישמש אחר כך לבדיקה כדי לוודא שניתן לפתוח ולהביט בתוך התיבה.
מספר התיבות בגינה יקבע על סמך גודל הגינה
מועד המחקר בין פברואר ועד סוף יולי 2022.

סיכום המחקר: 
במהלך אוגוסט 2022 יסוכמו התצפיות. המידע שייאסף במחקר ישמש לבדיקת השערת המחקר, להחלטה על המשך המחקר ולכתיבת מאמר שיפורסם לציבור של הרצליה ובכלל במדיה הדיגיטלית והמקצועית.