היחידה אחראית למניעה וטיפול בתחום אלימות כלפי מבוגרים, מבצעת הערכת מסוכנות ובניית תכנית הגנה. 
כמו כן מטפלת ומייעצת במקרים של ניצול כספי והזנחה בקרב האוכלוסייה המבוגרת.


ניתן לפנות טלפונית:
09-9705110 | 
09-9705136 
אחרי השעה 15:30 ניתן לפנות באמצעות מוקד 106