הרצליה במקום הראשון ביציבות כלכלית בין הערים הגדולות


טבלת אנשי קשר - המינהל הכספי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רוני חדד גזבר העירייה ומנהל הכספים 09-9591522 Ronih@herzliya.muni.il
הילה רוזן סגנית גזבר ומנהלת מחלקת תקצוב וכלכלה 09-9591526 HillaR@herzliya.muni.il
שלומי אסולין מנהל ארנונה ומנהל הכנסות העירייה 09-9591601 shlomias@herzliya.muni.il
רו"ח יעל טבצ'ניק חשבת העירייה 09-9591552 YaelT2@herzliya.muni.il
עו"ד קרין שדה מנהלת אגף נכסים וביטוחים 09-9591534/5 karins@herzliya.muni.il
רו"ח אורנה גולדפריינד מנהלת מחלקת חוזים ותב"רים 09-9594556
מוטי לוביש מנהל אגף שכר 09-9591637
רו"ח ליאת גמליאל מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך 09-9529873