המינהל הכספי

הרצליה במקום הראשון ביציבות כלכלית בין הערים הגדולות


מחקר חברת BDI קבע: הרצליה במקום הראשון!

בדירוג היציבות הכלכלית של הערים הגדולות בישראל

מה זה אומר?
חוסן פיננסי ויציבות כלכלית - תוצאה של ניהול תקציבי שקול ואחראי, יעילות ומקצעיות פיננסית

ובשבילכם יותר:
שירות, בשקעה בחינוך, תרבות, ניקיון, רווחה, ביטחון אישי ואיכות חיים.


טבלת אנשי קשר - המינהל הכספי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רוני חדד גזבר העירייה ומנהל הכספים 09-9591522 Ronih@herzliya.muni.il
הילה רוזן סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה 09-9591526 HillaR@herzliya.muni.il
שלומי אסולין מנהל ארנונה ומנהל הכנסות העירייה 09-9591601 shlomias@herzliya.muni.il
רו"ח יעל טבצ'ניק חשבת העירייה 09-9591552 YaelT2@herzliya.muni.il
עו"ד קרין שדה מנהלת אגף נכסים וביטוחים 09-9591534/5 karins@herzliya.muni.il
רו"ח אורנה גולדפריינד מנהלת אגף חוזים ותב"ר 09-9591556 OrnaG@herzliya.muni.il
רו"ח מוטי רבינוביץ מנהל אגף שכר 09-9591637 motir@herzliya.muni.il
רו"ח ליאת גמליאל מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך 09-9529873