תושבים/ות ובעלי/ות עסקים נכבדים/ות,

עקב משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, אגף הכנסות העירייה הוגבל במתן שירות לציבור.
נאסרה עבודתם של חברות נותני שירותים לעירייה בתחומי מדידה ושמאות וצומצמה עבודתם של עובדי העירייה בהתאם לתו הסגול, להנחיות הממשלה ולסגרים שהוטלו.

כתוצאה מכך, קיימים עיכובים רבים במתן מענה לפניות הציבור כגון:
אישורים לטאבו
החלפות מחזיקים
בקשות לנכס ריק
בקשות לנכס לא ראוי
בקשות להנחות

אנו פועלים במרץ על מנת לצמצם את הפערים למתן מענה.
אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם, עמכם הסליחה.

הרצליה במקום הראשון ביציבות כלכלית בין הערים הגדולות


טבלת אנשי קשר - המינהל הכספי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רוני חדד גזבר העירייה ומנהל הכספים 09-9591522 Ronih@herzliya.muni.il
הילה רוזן סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה 09-9591526 HillaR@herzliya.muni.il
שלומי אסולין מנהל ארנונה ומנהל הכנסות העירייה 09-9591601 shlomias@herzliya.muni.il
רו"ח יעל טבצ'ניק חשבת העירייה 09-9591552 YaelT2@herzliya.muni.il
עו"ד קרין שדה מנהלת אגף נכסים וביטוחים 09-9591534/5 karins@herzliya.muni.il
רו"ח אורנה גולדפריינד מנהלת אגף חוזים ותב"ר 09-9591556 OrnaG@herzliya.muni.il
רו"ח מוטי רבינוביץ מנהל אגף שכר 09-9591637 motir@herzliya.muni.il
רו"ח ליאת גמליאל מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך 09-9529873