תמונת אוירה גלישה קרדיט לתמונה unsplash


הנחיות וכללים להסדרת פעילות מועדוני הגלישה בחופי העיר הרצליה תמונה דקורטיבית - גלשן

אייקון גלישהכללי:

 1. חופי העיר הרצליה משתרעים על פני 6.400 ק"מ אווירי, ומתוכן 8 חופי רחצה מוכרזים, מרינה וחוף כלבים אחד.
 2. ישנם מקטעים אסורים לרחצה, שרק בהם ניתן לקיים פעילות גלישה.

אייקון גלישה להלן פירוט מקטעים אסורים לרחצה עם התייחסות לייתכנות פעילות:

שם מקטע

מיקום המקטע

ניתן/לא ניתן לקיים פעילות

צפונית לנוף ים

1515 מטר עומק 500 מטר

לא ניתן לקיים כל פעילות בשל מקטע חסום למעבר לאור סכנת התמוטטות המצוקים

בין נוף ים לחוף השרון 

734 מטר עומק 500 מטר

ניתן לקיים פעילות חלקית דרומית לחוף מוכרז נוף ים 150 מטר, קיים חוף כלבים מוכרז אורכו 60 מטר וחל איסור קיום פעילות בתוך שטח זה

קטע ללא סטאטוס בין חוף השרון לזבולון

459 מטר

ניתן לקיים פעילות

בין חוף זבולון לחוף אכדיה צפון

380 מטר

ניתן לקיים פעילות

צפונית לחוף הכוכבים

130 מטר

ניתן לקיים פעילות

בין חוף הכוכבים לחוף הנפרד

130 מטר

ניתן לקיים פעילות

דרומית לחוף הנפרד

697 מטר

ניתן לקיים פעילות

דרומית לחוף אכדיה דרום למזח

100 מטר

ניתן לקיים פעילות

 

הערה: פעילות בחופי האכדיות בין 3 החופים המוכרזים לרחצה אסורים, במהלך שעות פעילות שירותי ההצלה, למעט במקומות האסורים לרחצה וככול שאין כניסה לשטח המוכרז לרחצה.


אייקון גלישההצורך בהסדרת הפעילות:

 1. קיימות קבוצות מגוונות  בעלות עניין בשימוש החופים, ואחת מהן הינה קבוצת הגולשים על גווניה.
 2. קיימים גם מועדוני גלישה המשמשים כעסק פרטי ללימוד וחינוך הגלישה.
 3. מסמך הנחיות זה יגדיר את הסדרת פעילות  הגלישה בשטח החופים, ובין היתר התייחסות הרשות המקומית "לעשה/אל תעשה", והתייחסות לפעולות שנוגדות את הנחיות המדינה ומשרד הפנים בפרט לעניין בטיחות בים.
 4. עיריית הרצליה רואה בלימודי הגלישה כערך מוסף וחשוב לחיזוק החינוך הימי, והקניית כישורים מתאימים להתמודדות במקרי טביעה בים.
 5. מסמך זה יגדיר אמות מידה וינחה את  מועדוני הגלישה לסטנדרט בהתאם לראייה הכוללת של עיריית הרצליה בשלב זה כנוהל, ולאחר מכן כחוק עזר מקומי.      

אייקון גלישההגשת בקשה לקיום פעילות מועדון גלישה:

 1. על מועדון הגלישה להגיש בקשה מסודרת אשר תכלול את זהות בעלי מועדון הגלישה, מיקום רצוי של הפעילות, ורשימה שמית של החניכים המיועדים לפעילות.
 2. הבקשה תוגש לא תאוחר ל1.1 של כל שנה, ותופנה אל מנהל רשות החופים במייל.
 3. הגורם המאשר את פעילות  מועדוני גלישה – מנהל רשות החופים.
 4.    לאחר קבלת אישור פעילות בכתב, בעלי מועדון הגלישה יוזמנו  אל מנהל רשות החופים  לתדריך בטיחות, הגדרת מיקום הפעילות, הגדרת שעות הפעילות, וחידוד כללי התנהגות בשטח החופים.

אייקון גלישהמקור ביטוחי:

 1. על מועדון הגלישה להציג אישור ביטוחי מחברת ביטוח על קיום פעילות ספורט .

אייקון גלישה איפה מותר לקיים פעילות גלישה:

 1. מקטעים אסורים לרחצה בלבד.
 2. מקטעי חוף מוגדרים בהתאם לאישור תוכנית חזית הים{בעת אישור התוכנית} .
 3. מקום שהגדיר מנהל רשות החופים.

אייקון גלישהסוגי הגלישה המותרים ללמידה:

 1. גלישת גלים קלאסית.
 2. גלישת רוח.
 3. גלישת קייט.
 4. גלישת SUP (חסקה חתירה).

אייקון גלישה איסורים:

 1. הכנסת ציוד מנועי/חשמלי .
 2. קיום תחרויות כלשהן ללא תיאום ואישור מנהל רשות החופים.
 3. קיום פעילות סמוך לחוף מוכרז לרחצה או בשטחו המוגדר.
 4. הצבת ציוד מועדון הגלישה שלא במקום שהוגדר .
 5. נהיגה בחוף שלא תואמה מראש לפריקת ציוד.
 6. אכסנת ציוד בתחנות ההצלה.
 7. הצבת רמקולים ומערכות הגברה .
 8. קיום אירועים והסעדה שנחזים לפעילות מסיבתית.
 9. אין לבצע כל פעילות מעבר לפעילות הגלישה עצמה או הדרכה הקשורה אליה.

אייקון גלישה שעות פעילות :

 1. משעות הזריחה ועד שעות השקיעה .
 2. חל איסור קיום פעילות בשעות החשיכה.
 3. חל איסור קיום פעילות בעת אירוע זיהום ים.
 4. חל איסור קיום פעילות בעת אירוע חירום אחר, או אירוע קיצון שכוחות הביטחון הנחו אחרת.
 5. יש לדווח בתחילת פעילות וגמר פעילות למנהל רשות החופים.

אייקון גלישה בטיחות :

 1. חלה חובת דיווח למנהל רשות החופים בתחילה וגמר פעילות, לצורך שמירה על הסדר הציבורי.
 2. חלה חובת דיווח על אירוע פציעה/טביעה בעת פעילות הגלישה, וכמתחייב להנחיות משרד הפנים לאירועים בשטח הים.
 3. יובהר כי מועדון הגלישה יחויב להחזיק מגיש עזרה ראשונה /חובש במהלך כל שעות הפעילות, באמצעות מדריכיו, והצגת תעודה בתוקף למנהל רשות החופים.

אייקון גלישהציוד מותר לשימוש בחוף:

 1. גזיבו פתוח שגודלו לא יחרוג  מ7 על 10 מ"ר+2 דגלים המציגים כי במקום זה מתקיימת הדרכה של לימודי גלישה המיועד לחניכים.
 2. מחצלת 1 שתוצב מתחת למצללה בלבד המיועדת לחניכים .
 3. מחצלת 1 לאכסון ציוד גלישה , וציוד חניכים שלא תעלה על גודל 4 ל 4 מ"ר .
 4. שולחן פלסטיק פיקניק {כתר} קטן 1 לכל 10 חניכים.

אייקון גלישה מזון ושתיה לחניכים:

 1. חמגשית אישית לכל חניך, תכולתה מאכל בשר או חלבי, או פירות, לחילופין כריך ושתיה אישי .
 2. אין הגשת אוכל בתצורת קייטרינג.
 3. ניתן להציב תרמוקר מרכזי להגשת שתיה קלה/מים/מיץ.

ד.    חל איסור הגשת אלכוהול משום סוג.

אייקון גלישה ניקיון ומניעת מפגעים בסוף פעילות :

 1. יש לנקות את שטח הפעילות, ולזרוק את האשפה מחוץ לחוף.
 2. יש לפנות כל חפץ, ציוד ומתקן ולהשאיר את המקום נקי מכל מכשול בגמר פעילות.

לצפייה בנוהל בקובץ PDF
לצפייה בנוהל  גלישה חתום וסרוק