הנחיות כיצד לנהוג לאחר פטירה

משפחה יקרה,
ראשית, השתתפותנו באבלכם על פטירת יקירכם. נציגי בית העלמין העירוני, יעמדו לרשותכם בשעה זו בכל בקשה או שאלה.
בעמוד  זה, תמצאו מידע חשוב שיסייע לכם וימנע ניצול ציני של גורמים פרטיים בשעה קשה זו. חשוב להדגיש, כי כל אזרח מדינת ישראל זכאי לשירותי קבורה באזור מגוריו ללא תשלום, כולל העברת הנפטר לבית העלמין איזורי. בית העלמין העירוני מחויב לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום ,ובלבד שעל פי מרשם האוכלוסין התגורר הנפטר בתחום העיר הרצליה שבה פועל בית העלמין או נפטר בתחומה.
 
לתיאום מועד ההלוויה, יש לפנות לנציגי בית העלמין העירוני בטלפונים הבאים:
מוקד עירוני הרצליה בטלפון 103 הפועל 24 שעות ביממה.
משרד בית העלמין (בשעות העבודה) - 09-9505996 /09-7996599.
כתובת המשרד: בן גוריון 2, קומה 2, חדר 114, הרצליה.
אילן זהבי - מנכ"ל בית העלמין העירוני בהרצליה  - 050-5214906.
שרון גולדשטיין - עוזר מנכ"ל בית העלמין העירוני בהרצליה - 050-2135335.

פטירה בבית

 • יש להזמין אל הבית רופא / מד"א לשם קביעת המוות והכנת טופס הודעת פטירה.
 • על פי חוק ,המשפחה מחויבת להזמין משטרה בכל מקרה של פטירה בבית ,במתקן כליאה או במוסד לחולי נפש.
 • במקרה שיש חשד למוות לא-טבעי ,תְּפַנֶּה המשטרה את הנפטר רכב להעברת נפטרים מטעמה למכון לרפואה משפטית אבו כביר.
 • למשפחה הקרובה עומדת הזכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות.
 • במקרה שנקבע כי המוות הוא טבעי ,תמסור המשטרה אישור למשפחה (כתב ויתור) המאפשר למשפחה להוציא רישיון קבורה ויצירת קשר עם נציגי בית העלמין העירוני.
 • לצורך הבאת הנפטר לקבורה יש להצטייד ברישיון קבורה. רישיון קבורה אפשר להנפיק ללא תשלום בלשכת הבריאות המחוזית, רחוב הארבעה 4 תל אביב, או הנפתיות עם הצגת הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ותעודת זהות של הנפטר. 
 • העברת הנפטר מהבית תבוצע ביום הקבורה על ידי רכב להעברת נפטרים של בית העלמין העירוני הרצליה, ללא תשלום.

פטירה בבית חולים

 • טופס הודעת פטירה תימסר למשרד הלוויות / משרד קבלה ב- 3 העתקים ע"י רופא בבית החולים.
 • במקרה של פטירה עקב תאונה, יש להצטייד באישור המשטרה.
 • לקבלת רישיון קבורה בבית חולים ממשלתי יש לפנות למשרד הקבלה או למשרד ההלוויות בבית החולים.
 • העברת הנפטר מבית חולים אזורי לבית העלמין העירוני הינה ללא תשלום לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי.
 • העברת הנפטר מבית חולים שאינו אזורי לבית העלמין העירוני כרוכה בתשלום לפי תעריפי והנחיות המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה באתר המקוון של משרד הפנים או לגשת למרשם האוכלוסין במקום מגוריו של מי שבעבורו מוגשת הבקשה. רשאי לקבל שירות מי שמבקש בעבור בן/בת הזוג ,ילדיו, הוריו,  או בעבור מי שיש לו עניין לכאורה בדבר, בצירוף מכתב הסבר. לבירור פרטים אפשר להתקשר למרכז שירות ומידע ארצי של רשות האוכלוסין, בטלפון 3450* או 1-222-34-50 .

פטירה בבית אבות/ מוסד גריאטרי

 • טופס הודעת פטירה תימסר למשפחה ב- 3 העתקים ע"י רופא בית אבות.
 • על פי חוק ,המשפחה מחויבת להזמין משטרה בכל מקרה של חשד של מוות לא טבעי.
 • במקרה שיש חשד למוות לא-טבעי ,תפנה המשטרה את הנפטר ברכב להעברת נפטרים מטעמה למכון לרפואה משפטית אבו כביר.
 • למשפחה הקרובה עומדת הזכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות.
 • לצורך תיאום מועד ההלוויה יש להצטייד ברישיון קבורה. רישיון קבורה אפשר להנפיק בלשכו הבריאות המחוזית, רחוב הארבעה 4 תל אביב, או הנפתיות עם הצגת הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ותעודת זהות של הנפטר.
 • העברת הנפטר מבית אבות בתחום העיר הרצליה בשעות העבודה (08:00 - 16:00) תבוצע ביום הקבורה על ידי רכב להעברת נפטרים של בית העלמין העירוני הרצליה ללא תשלום.
 • העברת הנפטר מבית אבות מחוץ לתחום העיר הרצליה תבוצע על ידי רכב להעברת נפטרים של בית העלמין העירוני הרצליה בתשלום לפי תעריפי המוסד לביטוח לאומי.

נפטר בחו"ל המובא לקבורה בארץ

 • משפחתו של תושב/ת ישראל שנפטר בחו"ל, המעוניינת להביא את הנפטר לקבורה בארץ, צריכה לפנות אל סניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו של הנפטר, למחלקת הביטוח והגבייה, ולקבל מהם אישור על התושבות של הנפטר. את האישור מהביטוח הלאומי יש למסור לבית העלמין.
 • באפשרות המשפחה לתת לבית העלמין בטחונות כספיים למשך 30 ימים, כדי לאפשר את הבאת הנפטר לקבורה בישראל, וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בית העלמין רשאי לגבות תשלום מהמשפחה בגין שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות ), תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון קבורה, ותשלום בעד העברת הנפטר משדה התעופה בין גוריון לבית העלמין העירוני בהרצליה.

הבאת הנפטר לקבורה
בית העלמין העירוני אינו רשאי לפי חוק לבצע קבורה ללא רישיון קבורה.

 • לתיאום מועד הלוויה יש לפנות לנציגי משרד בית העלמין העירוני בצירוף המסמכים הבאים:
  •  תעודת זהות כולל ספח של הנפטר.
  • רישיון קבורה.
 • בית העלמין יתאם את זמן ההלוויה על פי לוח הזמנים ומגבלותיו תוך התחשבות בבקשת המשפחה.
 • בית העלמין אינו פועל בשבתות ובימים טובים כדוגמת :ראש השנה ,יום הכיפורים ,סוכות ,שמחת תורה , פסח, שביעי של פסח וחג השבועות.

שירותי הקבורה הניתנים בית העלמין העירוני ללא תשלום

 • מקום קבורה לתושבי העיר הרצליה (לפי מרשם האוכלוסין במשרד הפנים) שנפטרו בישראל או בחו"ל ובלבד שבעת הפטירה הוכרו על ידי ביטוח לאומי כתושבי ישראל.
 • העברת הנפטר לבית העלמין העירוני ביום הקבורה מהבית /בית חולים אזורי/מוסד רפואי/בית אבות בשעות העבודה הרגילות: בימים א'- ה' בין השעות 00:16-00:8 בימי ו' וערבי חג בין השעות 00:13-00:8.
  • טהרה
  • תכריכים
  • פתיחת וסגירת הקבר
  • מתן שירותים בזמן ההלוויה והשתתפות רב/חזן וצוות קבורה המונה שני אנשים לכל הפחות

שירותי הקבורה הניתנים בבית העלמין בתשלום

 • העברת הנפטר מבית חולים שאינו מוגדר בית חולים אזורי לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי או שמקום הפטירה מחוץ לעיר הרצליה.
 • העברת הנפטר משדה התעופה בן גוריון כולל אגרת מכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.
 • העברת הנפטר דרך הבית / בית הכנסת 'לשם הספד או מתן כבוד אחרון על פי בקשה של המשפחה על פי הנחיות ותעריפי המוסד לביטוח לאומי.
 • רכישת חלקת קבר בחיים לפי תעריפי המשרד לשירותי דת כפי שמופיעים באתר המשרד.
 • שמירת הנפטר בחדר קירור של בית העלמין בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי.
 • תכריכי פשתן על פי בקשת המשפחה (ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים העשויים כותנה).

מצבות לנפטרים

 • הביטוח לאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, אלה יחולו על המשפחה.

מצבות לנפטרים גלמודים

 • הביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר גלמוד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה על אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת של הנפטר. את המצבה יקים בית העלמין שטיפל בקבורה. המצבה תוקם 12 חודשים לאחר יום הקבורה. הביטוח לאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.

מענק פטירה

 • במקרים שהנפטר קיבל אחת מהגמלאות הבאות: זקנה, שאירים, נכות כללית, הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה, ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו, ובאין בן זוג לילדו (כפי שמוגדר בחוק הביטוח הלאומי). תביעה למענק פטירה יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

להורדת ההנחיות בקובץ PDF לחצו כאן


"יהי רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים"
בית העלמין העירוני הרצליה