הנחיות להצבת שילוט

​הנחיות להצבת שילוט - כל שלט המוצב בשטח עסק או בסמוך אליו דורש אישור מהעירייה, זאת בהתאם לחוק העזר להרצליה (שמירת הסדר והנקיון) - בפרק יד-שלטים ומודעות

יחידת שילוט העירונית - יצירת קשר:​​​

נורית גווילי | רכזת אגרות שילוט וסגנית מנהל מח' שילוט עירוני
 09-8358594 |  [email protected]


תנאים להצבת שילוט

♦ ​אינו מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל או מסכנם
♦ אינו מגביל את שדה הראיה של הנוהגים ברכב
♦ אינו מהווה מחסום לדלת, חלון, יציאת חירום, או במקום המונע גישה לאזור
♦ הדרוש לצורכי מילוט
♦ אינו פוגע בחזות הסביבה שבה מבקשים להציגו
♦ אינו פוגע במראה האדריכלי של הבניין או של סביבתו
♦ אינו פוגע ברגשותיו של הציבור
♦ בשלט מואר - נבחן ואושר על ידי חשמלאי מוסמך
♦ ככל ששטח השלט 1.2 מטרים רבועים ומעלה או משקלו 20 קילוגרמים ומעלה, קיבל לכך היתר בנייה, ככל שנדרש על פי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
♦ ככל שנראה בדרך בין עירונית - קיבל לכך היתר בהתאם לחוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו 1966
♦  אישור וועדת שילוט עירונית, ככל שנדרש.


הגשת בקשה להיתר להצבת שלט

בקשה להיתר להצבת שלט ניתן להגיש באמצעות  טופס בקשה להצבת מודעה/ שלט  אשר יופנה להמשך טיפול מחלקת השילוט בעיריית הרצליה.​
 


​מסירת פרטים בבקשה להצבת שלט

♦ ​פירוט שם העסק וכתובתו
♦ פירוט שם המבקש וכתובתו 
♦ פירוט סוג השלט המבוקש: צילום חזית בית העסק במצבה הקיים | המחשת הבקשה בהדמיה של השילוט המבוקש על רקע צילום חזית בית העסק | סימון מיקום חזית העסק והכניסה אליו על גבי ההדמיה | פירוט סוג השלט,  לרבות טכנולוגיה (רגיל, מואר, אלקטרוני), חומרים, גרפיקה וכן אופן הצבתו על המבנה
♦ במקרה בו מבוקש שילוט בשטחים פתוחים (חניונים/ מדרכות/ חצרות) יש לצרף אסמכתא למיקום השילוט בתוך תחום המגרש הפרטי, על גבי תרשים המגרש
♦ התחייבות המבקש להבטחת יציבות השלט על ידי מהנדס קונסטרוקציה מוסמך


הנחיות להצבת שלטים בעיר

שלטים של עסקים, שלטים של חברו​ת וקבלנים ברחבי העיר, איתור שלטים חדשים ושלטים לא חוקיים ברחבי העיר.​ נושא השילוט מנוהל על ידי אגף השומה בעיריית הרצליה​. כמו כן, ניתן יעוץ לבעלי עסקים בשטח (לאחר תיאום טלפוני)​.​​​


שילוט חוצות ​​​בשטחים פרטיים

אגף השומה מטפל בשלטי חוצות בשטחים פרטיים ואתרי בנייה בכפוף לאישור וועדת שילוט, באמצעות הגשת טופס ומסמכים נילווים. ​


שילוט שאי​נו חוקי

שלט שהוצב בניגוד לחוק העזר ושלט שהוצב בשטח ציבורי יוסר על ידי העירייה ללא התראה.

| טופס ערעור על חיוב אגרת שילוט