• שיפוץ מקלטים ציבוריים: מקלטים ציבוריים רבים בעיר שופצו, ולכל קבוצת מקלטים ציבורים קיים אחראי לפתיחתו בעת הצורך. 
 • הכנת מוסדות מערכת החינוך: כל המוסדות על צוותיהם (בתי הספר והמרכזים הקהילתיים), יעמדו לרשות הציבור בשעת חירום, ויופעלו לפי הצורך כמרכזי קליטה ושירותים בסיסיים לתושבים שיפונו מביתם שיפגע, כאתרים המיועדים לטיפול בנפגעים: נפגעי חרדה, נפגעים הדורשים טיפול רפואי ונפגעים הדורשים טיפול סוציאלי, כמרכזי חיסון/חלוקת תרופות, כמרכזי חלוקת ערכות מגן, כאתרי חלוקת מים, ובאירוע רעידת אדמה- כמתחם לוגיסטי עירוני שיופעל בשטח פתוח לטובת תושבי העיר.

 

תפעול מערכת החינוך

 • קיום לימודים - העירייה תודיע לתושבים בכל אמצעי התקשורת והמדיה, על קיום או אי קיומם של לימודים במערכת החינוך, בהתאם להערכת המצב בעיר, המלצות גורמי הביטחון והחלטת ראש העיר. העירייה תודיע גם על היתר להתכנסויות וקיום אירועים.
 • סבבי לימוד במקרה הצורך: במצב חירום מתמשך, בבתי הספר בהם מרחבי המקלטים הקיימים אינם מספקים את כל מספר התלמידים הלומד בו, יפעל בית הספר במתכונת לימודים של שני סבבי לימוד (משמרות),  עד לרגיעה.
 • מצבי חירום בבית הספר ושליחת התלמידים הביתה: במקרה של אירוע פתע שידרוש מחסה במוסד החינוכי, יפעל הצוות החינוכי המתורגל במקום, בהתאם להנחיות "הכי מוגן שיש" (מקלט/חדר מדרגות/ חדר פנימי וכו').
 • במקרה בו יופעל נוהל לשליחת תלמידים הביתה, בהתאם להנחיות משרד החינוך, עליכם מוטלת החובה לפעול על פי ההנחיות לשחרור ילדיכם מבית הספר באופן מבוקר ואחראי.

היערכות התושב בשעת חירום 

כשם שחשוב לדעת ולהכיר את הפעילות העירונית והערכותה לשעת חירום, חשוב שתהיו מודעים לאחריות האישית שלכם כתושבי העיר, באשר למוכנותכם האישית והמשפחתית, להתמודדות עם מצבי חירום.

 

מה כדאי לכם לעשות כבר עכשיו, במצב שגרה?

 • הכינו את המקלט המשותף שלכם בבניין. מקלט כזה מוגדר מקלט פרטי - הוא למענכם ובאחריותכם לפעול להכנתו לשעת חירום. הנחיות מפורטות תמצאו באתר פיקוד העורף.
 • הכינו את המרחב המוגן הדירתי - הממ"ד התקני בבית שלכם, בהתאם להנחיות. ציידו אותו בערכת חירום הכוללת מכשיר רדיו, במים ובמזון לשעת חירום, לפי מספר הנפשות בדירה/בבית.
 • הדריכו את ילדיכם או את הוריכם המבוגרים אודות כללי ההתנהגות בעת חירום. וודאו שהם מכירים את הדרך למרחב המוגן / למקלט הפרטי או הציבורי / לחדר המדרגות. תרגלו איתם את הפעולות הללו.
 • הכנת המשפחה למצבי חירום - היכנסו לאתר של פיקוד העורף ועיינו ב'שיחה משפחתית על מצבי חירום'.

מל"ח (משק לשעת חירום)

מבוא

מערך המשק לשעת חירום (מל"ח) הינו גוף המופקד על הכנת המשק החיוני לשעת חירום, וזאת על מנת למנוע במידת האפשר שיבושים ונזקים למשק האזרחי בזמן מלחמה ושעת חירום ולאפשר קיום שגרת חיים תקינה ככל הניתן לאוכלוסייה בעורף. מערך מל"ח אינו מטפל בנושאי ההתגוננות האזרחית - מקלטים, ערכות מגן, פעולות חילוץ והצלה והנחיות התנהגות בשעת חירום - נושאים שהינם בתחום אחריותו של פיקוד העורף.

 

המטרה 

מערך מל"ח יפעל לאספקת מוצרים ושירותים חיוניים הדרושים לאוכלוסייה, למשק ולתמיכה במאמץ המלחמתי ובמצבי חירום שונים. היעדים:

 • הכנת מערך מפעלים חיוניים ומלאי חירום על מנת להבטיח אספקת המוצרים החיוניים תוך מגמה לצמצום הנזקים הכלכליים למשק המדינה.
 • הכנת הרשויות המקומיות להתמודדות עם מצבי חירום.
 • הערכות לקליטת אוכלוסייה מפונה.

 

ועדת מל"ח מקומית

הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות וועדת מל"ח מקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת מל"ח עליונה. בראשות וועדת מל"ח מקומית עומד ראש העיר. 
כל נושאי מל"ח בעיר, מרוכזים על ידי מחלקת הביטחון בעירייה. להלן הנושאים:

 • מידע לציבור - הפעלת מרכזי מידע לאוכלוסייה והעברת מידע חיוני ועדכני לאוכלוסייה ולמפעילים במרחב העיר, לצורך התמודדות יעילה עם מצבי החירום השונים.
 • מים וביוב - הבטחת זמינות המים, באיכות ובכמות הכרחיים, שיספיקו לכלל הצרכנים במרחב העיר, לפחות למילוי צרכים קריטיים של קיום שוטף.
 • כוח חשמל - תחזוקת מערכות התאורה, תוך הימצאות בקשר תמידי עם חברת חשמל.
 • חינוך - הפעלת מערכת החינוך בעיר בעיתות חירום, כמו כן הפעלת מרכזי הפעלה לילדים, על מנת לאפשר להוריהם החיוניים, להגיע למקום עבודתם.
 • כוח אדם - גיוס ושיבוץ כ"א, מתנדבים ותלמידים, בהתאם לצרכים.
 • בריאות - הפעלת המרפאות ובתי המרקחת החיוניות בעיר, תוך דאגה לבריאות האוכלוסייה.
 • בנייה והנדסה - שיקום ראשוני של מבנים ותשתיות שניזוקו, שיקום שכונות והחזרת תושבים.
 • תברואה ואיכות הסביבה - טיפול בכל נושא התברואה קרי: פינוי אשפה ופסולת, וטיפול בכל נושא איכות הסביבה קרי: זיהום, גורמים מסכנים ומזיקים, במרחב העיר.
 • היסעים - תיאום עם חברות ההסעה בעיר.
 • דלק - הספקת דלק לצרכי מתקני העיר ובעת מחסור לאוכלוסייה.
 • משכ"ל - סיוע למפעלי משכ"ל (משק כללי) בעיר.
 • מזון - הספקת מזון לתושבי העיר.
 • רווחה - טיפול באוכלוסייה במצוקה, טיפול פסיכולוגי ותמיכה מוראלית ופיסית, בפרט ובקהילה.
 • תיירות - טיפול בכל נושאי התיירים השוהים בעיר, בשעת חירום.

פס"ח (פינוי, סעד, חללים)

 • פינוי תושבים ממקום מגוריהם למקום זמני, כתוצאה מפגיעות אויב וסיכונים אחרים.
 • סעד ורווחה: שירותים אישיים וחברתיים לאוכלוסייה המפונה, הנתונה במצוקה סוציאלית, סיעודית, נפשית וחומרית.
 • חללים, תחנת ריכוז חללים, מקום בו תעשנה פעולות "זיהוי משלימות" והכנות לקבורה.