תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 ) היא פריצת דרך חשובה ומשמעותית בחיי העסקים במדינת ישראל.
הרפורמה צפויה לצמצם משמעותית את שרשרת האישורים ולהקל על הפיקוח והבקרה מצד רשויות המדינה על המגזר העסקי - וזאת תוך שמירה על האינטרס הציבורי.
מטרת הרפורמה לשפר את תהליך הרישוי ולייעלו על ידי הסדרת תהליך הרישוי, הגברת הפיקוח והאכיפה, התייחסות לסוגיות העולות מתכנון ובנייה ונגישות והקמת מסלולי רישוי דיפרנציאלי המותאמים לרמת המרוכבות של העסק.


יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים - תיקון 34: פנקס כיס לבעלי עסקים - לחצו כאן 
 
פירוט המסלולים ומסמכים נלווים:

1. מסלול רישוי תצהיר - קבלת רישיון עסק עד 21 ימים

2. מסלול רישוי מזורז א' - קבלת היתר מזורז ל-180 ימים בתוך 21 ימים

3. מסלול רישוי מזורז ב' - קבלת היתר מזורז ל-180 ימים בתוך 49 ימים


שינוי תוקף רישיונות עסק (לפי סעיף 7א, 7א1)


תקופת הרישיונות של סוגי עסקים רבים הוארכה במידה ניכרת, לדוגמה:
עסקים מסוג מרכולים שאין בהם טיפול במזון מקבלים החל  מ- 1.1.2019 רישיון לתקופה של 15 שנה במקום 10 שנים שקיבלו עד כה.

עסקים מסוג פאב, בר מסבאה שעיקר פעילותם הגשה לצורך צריכה במקום ההגשה מקבלים רישיון החל מ1.1.2019 לתקופה של 5 שנים במקום שנה שקיבלו עד כה.

עסקים מסוג חניון בתשלום ששטחו מעל 500 מ"ר שאינו מקורה או תת קרקעי מקבלים רישיון החל מ1.1.2019 לתקופה של 10 שנים במקום 5 שנים שקיבלו עד כה.

את תוקף הרישיון החדש לפי סוג העסק ניתן לראות בצו רישוי עסקים.

לצפייה בצו רישוי עסקים החדש

שינוי תוקף רישיון לעסק המחזיק רישיון לצמיתות (לפי סעיף 47 (ד)(2)(א) לתיקון תשע"ח- הוראות מעבר)
על פי התיקון לחוק לא ניתנים יותר רישיונות עסק לצמיתות. 

להלן פירוט ההתייחסות לעסקים אשר החזיקו ביום פרסום התיקון לחוק ברישיון לצמיתות:
עסק המחזיק רישיון כדין בתוקף לצמיתות  ובצו החדש עסק מסוגו מקבל רישיון לתקופה של 15 שנה  יישאר לו רישיון לצמיתות. לדוגמה: עסק מסוג  מכבסה (פריט 6.4) אשר בעבר קיבל רישיון לצמיתות ממשיך להחזיק ברישיון עסק לצמיתות, אולם בעל עסק חדש אשר יפתח מכבסה יקבל רישיון לתקופה של 15 שנים.

עסק המחזיק רישיון כדין בתוקף לצמיתות  ובצו החדש עסק מסוגו מקבל רישיון לתקופה של פחות מ15 שנה, הונפק לו רישיון חדש על פי התוקף החדש, ללא הליך חידוש. לדוגמה: עסק המאחסן חומרים מסוכנים וקיבל רישיון בעבר לצמיתות, החל מ1.1.2019 רישיונו מתבטל והוא מקבל רישיון לתקופה של 10 שנים. בעל עסק חדש אש יפתח עסק מסוג זה יקבל גם הוא רישיון לתקופה של 10 שנים.

בתום תקופת הרישיון יחודש הרישיון בהליך הרגיל ובהתאם לחוק.