חוברת ארנונה לפי שנים
 

 

 

2022

חוברת ארנונה לשנת 2022

2021
חוברת ארנונה 2021

2020

2019
חוברת ארנונה 2019

2018
חוברת ארנונה 2018

2017
חוברת ארנונה 2017

2016
חוברת ארנונה 2016

2015
חוברת ארנונה 2015

2014
חוברת ארנונה 2014

2013


 

צו ארנונה לפי שנים