חוברת ארנונה לפי שנים

2019

חוברת ארנונה 2019

2018

חוברת ארנונה 2018

2017

חוברת ארנונה 2017

2016

חוברת ארנונה 2016

2015

חוברת ארנונה 2015

2014

חוברת ארנונה 2014

2013

חוברת ארנונה 2013

2012

חוברת ארנונה 2012


 

צו הארנונה לפי שנים