חוף הכלבים: חוף אכדיה דרום 

הודעה בדבר אזורים בהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה: 
לפי חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התש"ג -2002, לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה באזור שבתחומי עיריית הרצליה, בתחום שגבולו הצפוני מצוי במרחק 150 מטר דרומית לתחנת ההצלה בחוף נוף ים ולאורך 60 מטר.