אתר זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד. 
הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת, והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי. 
עיריית הרצליה לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.

התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים, בהתאם לחוק העזר - להרצליה: (הצמדה למדד) (מס 2) התשמ"ד - 1984.

לצפייה בחוקי העזר לפי נושאים

לצפייה בחוקי עזר לפי שנים ↓