מטרת ההתערבות של העובדים הסוציאליים לחוק הנוער הנה קידום תהליכי שינוי במשפחה, כאשר המוקד הנו הגנתם וטובתם של הקטינים בתוכה, תוך שימוש בשירותים הטיפוליים אשר קיימים בקהילה או מחוצה לה.

העובדים הסוציאליים לחוק הנוער אמונים על נושא ההגנה על קטינים (מגיל לידה ועד גיל 18) ופועלים מתוקף שני חוקים: 

החוק האזרחי, חוק הנוער (טיפול והשגחה התש"ך), אשר מסייע לעובדים הסוציאליים לקדם תכניות טיפול עבור קטינים גם במצבים של אי הסכמות, באמצעות פניה לבית המשפט לנוער שמכריע בסוגיה.

החוק הפלילי, חוק העונשין מתייחס לחובת הדיווח על קטינים בסיכון וקובע, כי על כל אדם מבוגר, שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה כלפי קטין או חסר ישע - לדווח על כך למשטרה.

לשון החוק: "היה לאדם יסוד סביר להניח כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח בהקדם האפשרי לפקיד הסעד או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים. הורה או איש מקצוע (רופא, אחות, עובד סוציאלי, שוטר וכיוב') שלא ידווחו - יידונו ל 6 חודשי מאסר". קישור לחוק.

העובדים הסוציאליים לחוק הנוער עובדים במתכונת של כוננות ונותנים מענה 24/7 בכל הנוגע לקטינים בסיכון. צוות חוק הנוער הנו צוות מקצועי ומנוסה ומהווה גורם ייעוצי לגורמים השונים בעיר, תושבים ואנשי מקצוע, בכל הנוגע לקטינים בסיכון. מידע שמגיע לידיעת הצוות נבדק ביסודיות ומקבל מענה מתאים לטובת המשפחה והקטינים.

הצוות המטפל:

הילה תורג'מן, עו"ס לחוק הנוער - ראש צוות
טל בלום-שוורץ, עו"ס
מיכל חדד, עו"ס 
אורנה זיו, עו''ס
ציפי דאוואן, עו''ס