בריאות - חינוך וקהילה

נוהל שירותי עזרה ראשונה לתלמיד בחירום
שירות הניתן בבית הספר ונותן מענה בכל מקרה של פציעה או פגיעה בתלמידים במקרים שאין בהם סכנת חיים או פיקוח נפש ונדרש טיפול מקצועי ומיומן.
הפנייה למוקד ייעודי זה תעשה רק במקרים של פגיעה או פציעה ולא במקרים של מחלה או בעיית בריאות אחרת.
בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחרום יש ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.
בכל מוסד חינוכי חייב להיות תיק עזרה ראשונה בהישג יד. יש לעדכן את התיקים ואת יחידת הבריאות.
נא לדווח על כל מקרה פציעה בנוהל הדיווח למשרד החינוך ולכל הגורמים העירוניים 
יש לידע את יחידת הבריאות העירונית בפקס שמספרו: 09-9562116.

מוקד של חברת מד"א בטלפון:
1-700-5500-96 בימים א'-ו' כולל שישי שבת וחגים בין השעות 07:30 -16:00 בכל ימי הלימוד הרשמיים של המגזרים השונים.
השרות אינו כרוך בתשלום.

נוהל הזמנת אמבולנס:
הזמנת אמבולנס במקרה הצורך מתבצע באמצעות הנהלת בית הספר או מוקד מד"א.
משרד החינוך משתתף בהוצאות פינוי תלמידים לשם קבלת טיפול רפואי עקב פציעה או חבלה.
פינוי תלמיד הנזקק לטיפול רפואי שלא עקב פציעה (כדוגמת בעיה בריאותית), יחול התשלום עבור הפינוי יחול על הורי התלמיד.

קבלת החזר השתתפות בתשלום ממשרד החינוך:
לאחר ששילם ההורה בעבור הפינוי באמצעות שובר (חובה לבקש העתק קבלה) 
יש צורך לפנות להנהלת המוסד בו לומד התלמיד להשלמת התהליך
 

פרטי קשר לשירותי הבריאות לתלמידים
שירותים מסייעים תיאור פרטי קשר
מוקד בריאות עירוני  שירותי אחות מוסמכת לבריאות הציבור, שירות טלפוני ופגישות אישיות בתיאום מראש המרכז העירוני לקידום הבריאות
אבן גבירול 49 פינת תור הזהב
טל: 09-9555507
עזרה ראשונה לתלמיד מענה לפציעה/פגיעה של תלמיד שאין בהם סכנת חיים או פיקוח נפש ונדרש טיפול מקצועי ומיומן כגון: שטפי דם, שברים או פריקות, חתכים עמוקים, התייבשות ועוד. השירות ניתן בביה"ס ואינו כרוך בתשלום מוקד מד"א:
1-700-550-096 
ימים א'-ו' כולל שישי שבת וחגים בין השעות 07:30-16:00
נוהל הזמנת אמבולנס הזמנה באמצעות הנהלת בית הספר או מוקד מד"א, יש לבקש העתק קבלה.
משרד החינוך משתתף בהוצאות פינוי תלמיד לשם קבלת טיפול רפואי עקב פציעה/ חבלה.
במקרה של טיפול רפואי בשל בעיה בריאותית ולא עקב פציעה, התשלום יחול על הורי התלמיד.
לקבלת השתתפות ממשרד החינוך יש לפנות להנהלת המוסד בו לומד התלמיד, לאחר תשלום השובר עבור הפינוי
טיפולי שיניים לילדים שנפגעו בשיניהם הסדר של חברת כלל בריאות למתן טיפול במרפאות עבור תלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה - 24 שעות ביממה. 1-800-443-344
לבירור המרפאה הקרובה. דרוש אישור תלמיד מביה"ס
סבסוד טיפולי שיניים לילדים במרפאת הסדר סיוע במימון יחידת הבריאות העירונית ועל פי קריטריונים. (פרטים ביח' הבריאות) טופסי הבקשה ניתן לקבל במזכירות בית הספר
סייעת רפואית לילדים בעלי אלרגיות שונות, סוכרתיים ומחלות אחרות מותנה אך ורק באישור משרד הבריאות את הנוהל ניתן להוריד ממאגר הטפסים בפורטל החינוכי או לקבל ביחידת הבריאות
(קישור יועלה בקרוב)
מרפאת מתבגרים לבני נוער סיוע למתבגרים בהתמודדות במגוון תחומים ע"י רופאת מתבגרים, פסיכיאטר, פסיכולוג קליני, דיאטנית, פסיכותרפיסט, מומחים ואנשי מקצוע נוספים. השירות ללא תשלום וללא שייכות לקופ"ח. המרכז העירוני לקידום הבריאות. גבירול 49 פינת בימים ב' ו-ה' בין השעות 16:00-19:00 
09-9555501
שירותי אחות/רופא בבית הספר יסודי וחטיבה: השירות ניתן ע"י פמי פרימיום, זכיינית משה"ב וכולל בדיקות מעקב וחיסונים. 073-2112619
תיכון: השירות ניתן ע"י יחידת הבריאות העירונית.
 

 

טיפולי שיניים לילדים שנפגעו בשיניהם בתאונה
השירות פועל 24 שעות ביממה.
יש לפנות לחברת כלל בריאות להסדר מתן טיפולי ולקבלת פרטי המרפאה הקרובה.
יש לצרף אישור תלמיד מבית הספר.
כלל בריאות: 1-800-443344
 

1. ילדים בעלי מצב בריאותי
ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורי ילדים הסובלים מבעיה רפואית כלשהי הגורמת למגבלה תפקודית או היערכות מיוחדת של המוסד החינוכי יצרפו לפני תחילת הלימודים, בצמוד להצהרת ההורים, סיכום רפואי חתום על ידי רופא וכן המלצות הנוגעות לשהייתו של הילד במסגרת החינוכית והפעילות בה או מטעמה ולמגבלות העשויות לחול עליו. המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו. יש להצטייד עם 2 טפסים המופיעיםבחוזר מנכ"ל. ) https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=93(
        
1. טופס בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לגבי תלמידים במצבי בריאות מיוחדים
2. טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים

2. סייעות רפואיות
ניתן לקבל סייעת לילדים בעלי מצבים בריאותיים מיוחדים כגון: אלרגיות שונות, ילדים סוכרתיים או מחלות אחרות. הסיוע 
מותנה באישור משה"ב. ניתן לקבל את הנוהל ביחידת הבריאות ברחוב בן גוריון 22, קומה 1
טלפון: 09-9705206  פקס: 09-9562116   
מייל: [email protected] | [email protected] | [email protected]     
עדי חמו | הדס לרר | אביבה אליהו | עמית אלפסי | אמילי גוזלן | אליס סוויסה

בנוסף - אלרגיות בילדים
להלן הנחיות למוסדות החינוך לגבי ילדים הרגישים למוצרי מזון ברמה מסכנת חיים;
 
3. טרם תחילת שנת הלימודים 
א. הורים יעבירו למוסד החינוכי סיכום רפואי מאלרגולוג מומחה, הכולל אבחנה רפואית מלאה לאלרגיה; תיאור האלרגיה וקביעת מידת הסיכון, סוגי המזונות האלרגנים, הנחיות טיפוליות במקרה של חשיפה לאלרגן. 
ב. מומלץ לקיים מפגש בו ישתתפו המנהלת, הצוות החינוכי וההורים לקביעת דרכי ההתנהלות למהלך כל ימי הלימודים
ג. על כלל אנשי הצוות החינוכי לעבור הדרכה לזיהוי מצבי חירום הנגרמים מאלרגיה למזון על מנת שיוכלו לתת מענה למצבים אלו.
 
4. המוסד החינוכי יהווה סביבה בטוחה נקייה מהאלרגן; 
א. המוסד החינוכי יקפיד לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע חשיפת הילד לאלרגן, בין היתר: הרחקת האלרגן ויצירת סביבה בטוחה, שילוט בולט בשטח המוסד שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו
ב. יש ליידע את כל הורי הגן/כיתה אודות המגבלות התזונתיות לקראת פתיחת שנת הלימודים וגם באסיפת הורים ראשונה.
ג. על ההורים של הילד האלרגי להפקיד במוסד החינוכי מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, פרטי הילד וצילום כרטיס קופ"ח וכן לחתום על טפסים למתן טיפול רפואי לילד ע"פ חוזר מנכ"ל, ומזרק שני נוסף בתיק הילד
ד. יש להציג במקום ידוע ובולט את נוהל הטיפול בהתקף (איזה משאף + התרופות והמינון + מזרק) + טלפונים למשפחה בחירום.

עדי חמו
מנהל מחלקת הבריאות העירונית
09-9705206

אליס סוויסה
מזכירת המחלקה
09-9705206

הדס לרר
ס' מנהל מחלקת הבריאות העירונית, דיאטנית ראשית עיריית הרצליה
09-9656113

שירות הניתן באמצעות ובמימון משרד החינוך ובשיתוף עם יחידת הבריאות העירונית. 
העסקת הרופאים והאחיות נעשית על ידי חברת פמי פרמיום המפעילה מערכי שירות מתקדמים בתחום הבריאות בישראל.
השירות ניתן על ידי 5 רופאים ו-2 אחיות צמודות ל-2 ילדים. 

בתי הספר בהם פועל השירות:
בית הספר אופק. 
בית הספר נתיב.
לגני החינוך המיוחד משוייכים רופאים ואחיות צמודות.
 
שירותי רופאים ואחיות בבבתי הספר היסודיים וחטיבות ביניים
השירות כולל: 
בדיקות וחיסונים לפי תוכנית משרד הבריאות.
שרותי אחיות/רופא.
 
השירות ניתן ע"י משרד הבריאות וחברת פמי פרמיום המפעילה מערכי שירות מתקדמים בתחום הבריאות בישראל.
4 אחיות ורופא שאינם קבועים בבתי הספר ונותנים את השירות בסבבים בין בתי הספר.

מרפאה הנותנת מענה לבעיות ושאלות הנוער בגיל ההתבגרות, גיל המתאפיין בשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים המעלים התמודדות עם צרכים חדשים וייחודיים לקבוצות הגיל הזה. במרפאה ניתן לקבל ייעוץ, טיפול, תמיכה בגיל ההתבגרות ובחרדות - ללא עלות.

צוות המרפאה כולל: רופאת מתבגרים, פסיכיאטר נוער, גניקולוגית, עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט, פסיכולוג, יועץ חינוכי, תזונאי.
זמני פעילות המרפאה:  ימים ב' ו-ה' בין השעות: 16:00 - 19:00
רח' אבן גבירול 49 הרצליה.  טל. 09-9555507
 

← תכניות בבתי הספר
← מועדון 'צבר' לנפגעי בריאות הנפש - למידע מפורט אודות המועדון
← תכניות לגיל השלישי
← עמותות, ארגונים ומתנדבים

למידע אודות התוכניות 
 

לצפייה בכל הטפסים בפורטל החינוך
(קישור תקין יועלה בקרוב)

מהי אלרגיה?
תגובה לא רצויה של מערכת החיסון כתוצאה מחשיפה למזון  מסוים המעורר את המערכת ביתר ומוביל לתופעות לוואי מזיקות. 
הסבר, טיפול וטלפונים לסיוע. לצפייה בהסברים ובהנחיות.

 

מהו גלוטן?
מרכיב חלבוני הנמצא בדגנים מסוימים ומעורר רגישות במערכת העיכול  אצל הרגישים לגלוטן.
לצפייה בהסברים ובהנחיות.

כיצד ניתן למנוע תאונות בבית - צפו בידיעון של ארגון 'בטרם'

בריאות - בחינוך

אורח החיים המודרני המתאפיין בשפע תזונתי ובמיעוט פעילות גופנית הביא בעשורים האחרונים לעלייה משמעותית בשכיחות ההשמנה בקרב ילדים ובני נוער והפך למגפה עולמית. ההשמנה מעלה את הסיכון לחלות במחלות כרוניות (כגון יל"ד, סוכרת, רמה גבוהה של שומנים בדם, התבגרות מינית מוקדמת), מעלה את הסיכון לסיבוכים בריאותיים וירידה בתוחלת החיים. ע"פ נתוני משרד הבריאות מעודכנים להרצליה בין השנים 2014-2017 , 1 מתוך 5 ילדים בכיתה א' ו-1 מתוך 4 ילדים בכיתה ז' – סובל מעודף משקל או השמנה, כאשר הגורם המרכזי: הרגלי אכילה לא בריאים.

המסגרת החינוכית לרכישה והקניית הרגלים נכונים

בהרצליה יש 16 בתי ספר יסודיים, 15 מהם מקדמי בריאות (ל-5 מהם יש לפחות 2 כוכבים). כל 141 גני הילדים הם מקדמי בריאות, כולל מסגרות החינוך המיוחד והצהרונים. אנו מובילים את תחום בריאות הילדים במסגרות החינוכיות ע"י חינוך, ליווי והדרכה להרגלי תזונה נבונים וקידום אורח חיים בריא בכל מעטפת הילד; ההורים והצוותים החינוכיים. אנו מאמינים ברצף בריאותי חינוכי המתחיל כבר מהשיח עם הילדים בארוחת הבוקר בגן, דרך קבלת ארוחת צהריים מזינה בצהרון וממשיך בבית הבריא – לגיוס כל המשפחה לבריאות. אנו מאמינים שהדרך להטמעת השינוי ההתנהגותי הוא גיוס הילדים להיות שגרירי השינוי לתוך מסגרת הבית והמשפחה.
על מנת להטמיע את נושא הבריאות כחלק משגרת היום במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, יש לשלב תכנים חינוכיים בתוך תוכנית הלימודים במקצועות השונים ולשלבם גם בפעילויות העשרה במהלך היום, תוך שיתוף ההורים בתהליך ועידוד מעורבותם. יישום מדיניות מקדמת בריאות מתבצעת בגני ילדים ובתי ספר מקדמי בריאות, ובצהרונים.

כחלק מהמאמץ המתמשך לקידום בריאות הילדים, בנינו בשיתוף המחלקה לגיל הרך, החינוך היסודי וועד ההורים העירוני את "תוכנית הרצפים החינוכיים בבריאות", אשר תרחיב את הידע ומודעות הילדים והצוותים החינוכיים לתזונה נבונה ואורח חיים בריא כחלק משגרת היום ותוטמע לאורך השנה באופן הדרגתי בכל שכבות הגיל, החל מהגיל הרך ועד בית ספר על-יסודי.
במהלך השנה מתקיימות הדרכות והשתלמויות מקצועיות ממוקדות בתוך מוסדות החינוך וגם בקהילה כולה, ע"י צוות מקצועי של תזונאיות המתמחות בקידום בריאות המועסקות במחלקת הבריאות העירונית בעיריית הרצליה. בנוסף, במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי פועלת תוכנית גמבה – להוסיף קישור

זה אֶפְשָׁרִיבָּרִיא להיות בריא!

  • שרותי עזרה ראשונה לילד - בכל מקרה של פגיעה או פציעת ילד, שברים או פריקות, חתכים עמוקים, פגיעות מבעלי חיים, מכות חום או התייבשות יש לפנות למוקד מד"א בטל:
  • 1700-550-096 בלבד. מוקד מד"א פעיל בין השעות 07:30-16:00 בכל ימי הלימודים הרשמיים. השירות ללא תשלום.
  • במקרה של חבלה/ פציעה יש להעביר העתק דו"ח למחלקת הבריאות העירונית בפקס 09-9562116
  • במקרה של תחלואה במוסד החינוכי, יש לדווח טלפונית למחלקת הבריאות העירונית בטל' 09-9705206.
  • לימודי עזרה ראשונה לכיתות י'– חלק מתוכנית "נוער שוחר בריאות", לימודי חובה בהיקף של 10 שעות פעילות מצילה חיים. הלימודים הינם יומיים רצוף, ניתנים ללא תשלום במוסדות החינוך, בסיומם מוענקת לכל תלמיד תעודה. יש לתאם את ההכשרה מול מחלקת הבריאות העירונית.
  • הכשרת מגישי עזרה ראשונה בבתי ספר ובגנים – ניתן לקיים קורס נאמני החייאה בהיקף של 4 שעות במוסד החינוכי וקורס מע"ר בהיקף של 20 שעות הניתן ע"י מד"א ובמימון מחלקת הבריאות העירונית. יש לתאם לפחות חודש מראש מול יחידת הבריאות ולהודיע על כמות המשתתפים.
  • הולכים על בטוח ובריא - ארגון בטרם מעודד את הילדים וההורים להליכה לגן ולא באמצעות הרכב. ניתן לקבל ליווי מקצועי, ייעוץ והרצאות לצוות החינוכי ולהורים במסגרת
  • בתי ספר מקדמי בריאות – אנו מעודדים את מוסדות החינוך להיות מקדמי בריאות! בתי הספר והגנים שלנו מקבלים לאורך השנה ליווי והדרכה מקצועית לחינוך לבריאות, תזונה נכונה ואורח חיים בריא.
  • תוכנית רצפים בבריאות - אנו שמים דגש על בניית תכונית בריאות מקצועית נגישה לכל קבוצת גיל ברצף החינוכי, כ"סל בריאות" אשר תרחיב את הידע והמודעות של הילדים בנושא חינוךותוטמע לאורך זמן במערכת החינוך בהרצליה לבריאות בכל שכבות הגיל, החל מהגיל הרך ועד על-יסודי. התוכנית לקידום הבריאות נכנסת לפעולה ברובד בסיסי בנושאים: "תזונה נבונה", היגיינה ובריאות נפשית.
  • תזונה ואורח חיים בריא ופעיל – כל מוסד חינוכי מקבל ליווי מקצועי והדרכה ע"י תזונאית ומקדמת בריאות, כולל שילוב הפעילויות בתחומי הלימוד, הרצאות בנושא לצוות מקדמי בריאות, להורים ולתלמידים ע"י מחלקת הבריאות העירונית.
  • מועדון ארוחת הבוקר - בהרצליה אוכלים בשעה 08:00 לפני תחילת היום ממגוון המזון הבריא ובשעה 10:00 אחרי ההפסקה. התוכנית בליווי ובהנחיית תזונאית קלינית מטעם מחלקת הבריאות .
  • למוסד החינוכי לא מכניסים ממתקים וחטיפים שונים ולא מגישים לילדים.
  • שלום כיתה א' – השנה מח' הבריאות העירונית תעניק תיק אוכל, לכל תלמידי כיתות א'.
  • משחקים של פעם בבריאות – הפסקה בריאה לקידום בריאות התלמיד. כל מוסד חינוכי יקבל ערכת פעילות במימון יחידת הבריאות העירונית, כולל הכשרת נאמני בריאות.
  • היגיינה אישית וסביבתית – שמירה על היגיינה אישית וסביבה נקייה של הגוף, בדגש על שטיפת ידיים עם מים וסבון במעבר בין פעילויות היום מונעת ומרחיקה מחלות. ניתן לקבל הדרכת היגיינה בהתאם לצורך ע"י מחלקת הבריאות העירונית.
  • הולכים על בטוח ובריא - ארגון בטרם מעודד את הילדים וההורים להליכה לביה"ס ולא באמצעות הרכב. בתי"ס אשר נכנסו לתוכנית יקבלו ליווי מקצועי מארגון בטרם. כמו כן ניתן לקבל הרצאות לצוות החינוכי ולהורים במסגרת 'בטרם' בעיר.
  • תוכנית השיניים הצוחקות - תוכנית לילדי הגנים ובתי ספר, הכוללת: חינוך לתזונה נכונה ע"י תזונאית, חינוך לבריאות השן ע"י שיננית ובדיקת גהות הפה ע"י רופא. התוכנית בשיתוף משרה"ב, בריאות השן מחוז ת"א. יש לקבל את אישור ההורים טרם בדיקת שיני הילדים. הורים שאינם מעוניינים בבדיקה יודיעו מראש לצוות החינוכי.
  • טיפולי שיניים לילדים שנפגעו בשיניהם – הסדר עבור ילדים שנפגעו בשיניהם בתאונה בכל שעות היממה. לקבלת טיפול השיניים ופרטי המרפאה הקרובה בהסדר יש לפנות לחברת "כלל בריאות" בטלפון 1800-443-344 יש לצרף אישור ילד בתי ספר
  • סייעת רפואית לילדים בעלי אלרגיות שונות, ילדים סוכרתיים או מחלות אחרות. הסיוע מותנה באישור משרה"ב.
  • תוכנית "יחדיו" לתרפיה ודמיון מודרך – להפחתת מתחים ולחצים בקרב הילדים. הזמנת התוכנית דרך מח' הבריאות העירונית והצוות החינוכי, בהנחיית ורד כתר בטל' 054-6451163. התוכנית כוללת ערכות הדרכה, DVD ו-CD שמע. 
  • שרותי אחיות/רופאים בבתי"ס היסודיים ובחטיבות הביניים – השירות ניתן ע"י פמי, זכיינית משרה"ב וכולל: בדיקות מעקב וחיסונים. טל' 073-2112619 . מחלקת הבריאות בקשר שוטף עם משרה"ב בנידון.
  • שרותי אחיות/רופאים בבתי"ס תיכוניים – השירות ניתן ע"י מחלקת הבריאות
  • בהרצליה הגנים נקיים מעישון, בהתאם לחוק מניעת עישון במקומות ציבוריים – ע"פ החוק, חל איסור על עישון במוסד החינוכי, כולל כל מי שבסביבת הגן, צוות חינוכי והורים. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת הבריאות העירונית.
  • פרויקט איתור עין עצלה בשיתוף ארגון "ליונס" – בדיקה ע"י מכשיר המצלם ללא קרינה את עיני הילד ממרחק של מטר. תוצאות האבחון מהוות המלצה להורים ללכת עם ילדם לרופא עיניים לילדים לבדיקה מקיפה. לפרטים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הבריאות העירונית ועם ארגון ליונס בטל' 054-4210635
  • בי"ס לחינוך לבריאות להורים – מגוון הרצאות וסדנאות, אחת לחודש, בנושא חינוך לבריאות להורים.
  • ממלכת בריאות הילדים – הצגות בנושא בריאות לילדים בהיכל בעיר לאורך השנה. בכל נושא בתחום הבריאות נשמח לסייע במחלקת הבריאות העירונית.
  • הכשרת מובילי בריאות, פרלמנט בריאות ילדים ומועצת בריאות – הכשרת מובילים לקידום בריאות בבתי הספר לאורך השנה, בליווי מחלקת הבריאות העירונית.
  • קידום בריאות התלמידים בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן – הדרכות תלמידים בנושא חכמים בשמש, מניעת עישון, שתיית אלכוהול והקשר לסרטן, הכשרת נוער שוחר בריאות.

מניעת תחלואה במוסד החינוכי

הנחיות למניעת תחלואה במוסד החינוכי מועברות למנהלי מסגרות, לצוותים החינוכיים ולהורים להלן תקציר ההנחיות:

  1. ילד המפתח סימני מחלה בעת שהותו במסגרת החינוכית על הגננת/מורה לבודד את הילד משאר הילדים במידת האפשר ולהודיע להורים על מנת שיחזירו לביתו בהקדם. ילד החולה במחלה זיהומית מדבקת עלול להיות מקור להדבקה.
  2. במידה וההורה אינו נענה לבקשת הגננת מספר פעמים לקחת את ילדו החולה, הגננת תפנה לרשויות לצורך דיווח.
  3. ילד שנשלח הביתה מהמסגרת החינוכית עקב הופעת סימני מחלה לרבות מחלת חום לא ישוב למסגרת זו בטרם יעברו 48 שעות מתום יום הפעילות.
  4. רופא רשאי להמציא אישור על חזרה מוקדמת אם הוא סבור כי הילד יכול מבחינה בריאותית ואינו סובל ממחלה מדבקת.
  5. יש להתעדכן מידי יום במצב תחלואה ו/או ילדים נעדרים מהגן ולפרט סיבה. במקרה של תחלואה מדבקת, יש לפנות למחלקת הבריאות העירונית בטלפון 09-9705206 לקבלת מידע נוסף.
  6. על מנת להימנע מהתפשטות מחלה בגן, יש לוודא התנהלות בריאותית תקינה של כלל הצוות החינוכי והילדים, תוך שמירה על כללי ההיגיינה – אישית וסביבתית,  ובפרט רחיצת ידיים במים ובסבון
  7. מתן תרופה במוסד החינוכי - לעיתים, במצבי בריאות שונים, תלמידים נדרשים לקבל טיפול תרופתי במוסד החינוכי, הן על מתן תרופה לתלמיד במסגרת החינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט אך ורק רופא, מתוך להשלמת הרצף הטיפולי והן במצבי חירום או מצוקה. שיקולים מקצועיים של נחיצות מתן התרופה במהלך הלימודים.

המטרה היא לאפשר מתן טיפול תרופתי כרצף טיפולי במקרה הצורך, והשאיפה היא שהתרופה תינתן לתלמיד ככל האפשר בשעות שבהן הוא שוהה בביתו, באחריות הוריו. במקרה שמצבו הבריאותי של התלמיד מחייב טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או בפעילות מטעמו, על ההורים להמציא למוסד החינוכי את המסמכים הבאים:

  1. מסמך מרופא המתאר את מצבו הבריאותי של התלמיד ומפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה את המינון ואופן נתינתה.
  2. מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי, ובו בקשתם לפעול על פי ההנחיות הרפואיות במסמך מהרופא.
  3. מסמכים אלה יתויקו בתיק התלמיד. המסמכים מצורפים בנספח 3. אם אישורים אלה אינם מצויים, לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול הרפואי הנדרש

*חל אסור לתת תרופה על פי החלטה של צוות המוסד החינוכי, ואין להעביר לגן את האחריות על מתן תרופות גם אם תפקוד ההורים לקוי.

במקרה של ספקות יש לשקול, בשיתוף עם ההורים, התייעצות עם הרופא המטפל או עם גורם הרווחה כיצד ניתן להבטיח את מתן הטיפול התרופתי הנדרש.
אנו במחלקת הבריאות העירונית עומדים בקשר ישיר עם המחלקה האפדמיולוגית להעברת הנחיות רלוונטיות במידת הצורך, וכמו כן עם המוקד הרלוונטי במוסד החינוכי להעברת מידע נגיש וברור וכמו כן הדרכת ההורים.

מניעת הידבקות ממחלות במוסדות החינוך