בריאות - חינוך וקהילה

עזרה ראשונה ואמבולנס

נוהל שירותי עזרה ראשונה לתלמיד בחירום
שירות הניתן בבית הספר ונותן מענה בכל מקרה של פציעה או פגיעה בתלמידים במקרים שאין בהם סכנת חיים או פיקוח נפש ונדרש טיפול מקצועי ומיומן.
הפנייה למוקד ייעודי זה תעשה רק במקרים של פגיעה או פציעה ולא במקרים של מחלה או בעיית בריאות אחרת.
בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחרום יש ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.
בכל מוסד חינוכי חייב להיות תיק עזרה ראשונה בהישג יד. יש לעדכן את התיקים ואת יחידת הבריאות.
נא לדווח על כל מקרה פציעה בנוהל הדיווח למשרד החינוך ולכל הגורמים העירוניים 
יש לידע את יחידת הבריאות העירונית בפקס שמספרו: 09-9562116.

מוקד של חברת מד"א בטלפון:
1-700-5500-96 בימים א'-ו' כולל שישי שבת וחגים בין השעות 07:30 -16:00 בכל ימי הלימוד הרשמיים של המגזרים השונים.
השרות אינו כרוך בתשלום.

נוהל הזמנת אמבולנס:
הזמנת אמבולנס במקרה הצורך מתבצע באמצעות הנהלת בית הספר או מוקד מד"א.
משרד החינוך משתתף בהוצאות פינוי תלמידים לשם קבלת טיפול רפואי עקב פציעה או חבלה.
פינוי תלמיד הנזקק לטיפול רפואי שלא עקב פציעה (כדוגמת בעיה בריאותית), יחול התשלום עבור הפינוי יחול על הורי התלמיד.

קבלת החזר השתתפות בתשלום ממשרד החינוך:
לאחר ששילם ההורה בעבור הפינוי באמצעות שובר (חובה לבקש העתק קבלה) 
יש צורך לפנות להנהלת המוסד בו לומד התלמיד להשלמת התהליך
 

פרטי קשר לשירותי הבריאות לתלמידים

פרטי קשר לשירותי הבריאות לתלמידים
שירותים מסייעים תיאור פרטי קשר
מוקד בריאות עירוני  שירותי אחות מוסמכת לבריאות הציבור, שירות טלפוני ופגישות אישיות בתיאום מראש המרכז העירוני לקידום הבריאות
אבן גבירול 49 פינת תור הזהב
טל: 09-9555507
עזרה ראשונה לתלמיד מענה לפציעה/פגיעה של תלמיד שאין בהם סכנת חיים או פיקוח נפש ונדרש טיפול מקצועי ומיומן כגון: שטפי דם, שברים או פריקות, חתכים עמוקים, התייבשות ועוד. השירות ניתן בביה"ס ואינו כרוך בתשלום מוקד מד"א:
1-700-550-096 
ימים א'-ו' כולל שישי שבת וחגים בין השעות 07:30-16:00
נוהל הזמנת אמבולנס הזמנה באמצעות הנהלת בית הספר או מוקד מד"א, יש לבקש העתק קבלה.
משרד החינוך משתתף בהוצאות פינוי תלמיד לשם קבלת טיפול רפואי עקב פציעה/ חבלה.
במקרה של טיפול רפואי בשל בעיה בריאותית ולא עקב פציעה, התשלום יחול על הורי התלמיד.
לקבלת השתתפות ממשרד החינוך יש לפנות להנהלת המוסד בו לומד התלמיד, לאחר תשלום השובר עבור הפינוי
טיפולי שיניים לילדים שנפגעו בשיניהם הסדר של חברת כלל בריאות למתן טיפול במרפאות עבור תלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה - 24 שעות ביממה. 1-800-443-344
לבירור המרפאה הקרובה. דרוש אישור תלמיד מביה"ס
סבסוד טיפולי שיניים לילדים במרפאת הסדר סיוע במימון יחידת הבריאות העירונית ועל פי קריטריונים. (פרטים ביח' הבריאות) טופסי הבקשה ניתן לקבל במזכירות בית הספר
סייעת רפואית לילדים בעלי אלרגיות שונות, סוכרתיים ומחלות אחרות מותנה אך ורק באישור משרד הבריאות את הנוהל ניתן להוריד ממאגר הטפסים בפורטל החינוכי או לקבל ביחידת הבריאות
(קישור יועלה בקרוב)
מרפאת מתבגרים לבני נוער סיוע למתבגרים בהתמודדות במגוון תחומים ע"י רופאת מתבגרים, פסיכיאטר, פסיכולוג קליני, דיאטנית, פסיכותרפיסט, מומחים ואנשי מקצוע נוספים. השירות ללא תשלום וללא שייכות לקופ"ח. המרכז העירוני לקידום הבריאות. גבירול 49 פינת בימים ב' ו-ה' בין השעות 16:00-19:00 
09-9555501
שירותי אחות/רופא בבית הספר יסודי וחטיבה: השירות ניתן ע"י פמי פרימיום, זכיינית משה"ב וכולל בדיקות מעקב וחיסונים. 073-2112619
תיכון: השירות ניתן ע"י יחידת הבריאות העירונית.
 

 

בריאות השן וטיפולי שיניים

טיפולי שיניים לילדים שנפגעו בשיניהם בתאונה
השירות פועל 24 שעות ביממה.
יש לפנות לחברת כלל בריאות להסדר מתן טיפולי ולקבלת פרטי המרפאה הקרובה.
יש לצרף אישור תלמיד מבית הספר.
כלל בריאות: 1-800-443344
 

סייעות רפואיות

1. ילדים בעלי מצב בריאותי
ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורי ילדים הסובלים מבעיה רפואית כלשהי הגורמת למגבלה תפקודית או היערכות מיוחדת של המוסד החינוכי יצרפו לפני תחילת הלימודים, בצמוד להצהרת ההורים, סיכום רפואי חתום על ידי רופא וכן המלצות הנוגעות לשהייתו של הילד במסגרת החינוכית והפעילות בה או מטעמה ולמגבלות העשויות לחול עליו. המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו. יש להצטייד עם 2 טפסים המופיעיםבחוזר מנכ"ל. ) https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=93(
        
1. טופס בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לגבי תלמידים במצבי בריאות מיוחדים
2. טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים

2. סייעות רפואיות
ניתן לקבל סייעת לילדים בעלי מצבים בריאותיים מיוחדים כגון: אלרגיות שונות, ילדים סוכרתיים או מחלות אחרות. הסיוע 
מותנה באישור משה"ב. ניתן לקבל את הנוהל ביחידת הבריאות ברחוב בן גוריון 22, קומה 1
טלפון: 09-9705206  פקס: 09-9562116   
מייל: Hadasl@herzliya.muni.il | Adih@herzliya.muni.il | alis@herzliya.muni.il     
עדי חמו | הדס לרר | אביבה אליהו | עמית אלפסי | אמילי גוזלן | אליס סוויסה

בנוסף - אלרגיות בילדים
להלן הנחיות למוסדות החינוך לגבי ילדים הרגישים למוצרי מזון ברמה מסכנת חיים;
 
3. טרם תחילת שנת הלימודים 
א. הורים יעבירו למוסד החינוכי סיכום רפואי מאלרגולוג מומחה, הכולל אבחנה רפואית מלאה לאלרגיה; תיאור האלרגיה וקביעת מידת הסיכון, סוגי המזונות האלרגנים, הנחיות טיפוליות במקרה של חשיפה לאלרגן. 
ב. מומלץ לקיים מפגש בו ישתתפו המנהלת, הצוות החינוכי וההורים לקביעת דרכי ההתנהלות למהלך כל ימי הלימודים
ג. על כלל אנשי הצוות החינוכי לעבור הדרכה לזיהוי מצבי חירום הנגרמים מאלרגיה למזון על מנת שיוכלו לתת מענה למצבים אלו.
 
4. המוסד החינוכי יהווה סביבה בטוחה נקייה מהאלרגן; 
א. המוסד החינוכי יקפיד לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע חשיפת הילד לאלרגן, בין היתר: הרחקת האלרגן ויצירת סביבה בטוחה, שילוט בולט בשטח המוסד שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו
ב. יש ליידע את כל הורי הגן/כיתה אודות המגבלות התזונתיות לקראת פתיחת שנת הלימודים וגם באסיפת הורים ראשונה.
ג. על ההורים של הילד האלרגי להפקיד במוסד החינוכי מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, פרטי הילד וצילום כרטיס קופ"ח וכן לחתום על טפסים למתן טיפול רפואי לילד ע"פ חוזר מנכ"ל, ומזרק שני נוסף בתיק הילד
ד. יש להציג במקום ידוע ובולט את נוהל הטיפול בהתקף (איזה משאף + התרופות והמינון + מזרק) + טלפונים למשפחה בחירום.

עדי חמו
מנהל מחלקה
09-9705206

אליס סוויסה
מזכירת המחלקה
09-9705206

הדס לרר
דיאטנית ראשית וסגנית מנהל מחלקת הבריאות העירונית
09-9705107

שירותי רופאים ואחיות

שירות הניתן באמצעות ובמימון משרד החינוך ובשיתוף עם יחידת הבריאות העירונית. 
העסקת הרופאים והאחיות נעשית על ידי חברת פמי פרמיום המפעילה מערכי שירות מתקדמים בתחום הבריאות בישראל.
השירות ניתן על ידי 5 רופאים ו-2 אחיות צמודות ל-2 ילדים. 

בתי הספר בהם פועל השירות:
בית הספר אופק. 
בית הספר נתיב.
לגני החינוך המיוחד משוייכים רופאים ואחיות צמודות.
 
שירותי רופאים ואחיות בבבתי הספר היסודיים וחטיבות ביניים
השירות כולל: 
בדיקות וחיסונים לפי תוכנית משרד הבריאות.
שרותי אחיות/רופא.
 
השירות ניתן ע"י משרד הבריאות וחברת פמי פרמיום המפעילה מערכי שירות מתקדמים בתחום הבריאות בישראל.
4 אחיות ורופא שאינם קבועים בבתי הספר ונותנים את השירות בסבבים בין בתי הספר.

מרפאת מתבגרים עירונית

מרפאה הנותנת מענה לבעיות ושאלות הנוער בגיל ההתבגרות, גיל המתאפיין בשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים המעלים התמודדות עם צרכים חדשים וייחודיים לקבוצות הגיל הזה. במרפאה ניתן לקבל ייעוץ, טיפול, תמיכה בגיל ההתבגרות ובחרדות - ללא עלות.

צוות המרפאה כולל: רופאת מתבגרים, פסיכיאטר נוער, גניקולוגית, עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט, פסיכולוג, יועץ חינוכי, תזונאי.
זמני פעילות המרפאה:  ימים ב' ו-ה' בין השעות: 16:00 - 19:00
רח' אבן גבירול 49 הרצליה.  טל. 09-9555507
 

תכניות בריאות בחינוך

← תכניות בבתי הספר
← מועדון 'צבר' לנפגעי בריאות הנפש - למידע מפורט אודות המועדון
← תכניות לגיל השלישי
← עמותות, ארגונים ומתנדבים

למידע אודות התוכניות 
 

מרכז הטפסים

לצפייה בכל הטפסים בפורטל החינוך
(קישור תקין יועלה בקרוב)

התמודדות עם אלרגיות ורגישויות

מהי אלרגיה?
תגובה לא רצויה של מערכת החיסון כתוצאה מחשיפה למזון  מסוים המעורר את המערכת ביתר ומוביל לתופעות לוואי מזיקות. 
הסבר, טיפול וטלפונים לסיוע. לצפייה בהסברים ובהנחיות.

 

מהו גלוטן?
מרכיב חלבוני הנמצא בדגנים מסוימים ומעורר רגישות במערכת העיכול  אצל הרגישים לגלוטן.
לצפייה בהסברים ובהנחיות.

כיצד למנוע תאונות בבית

כיצד ניתן למנוע תאונות בבית - צפו בידיעון של ארגון 'בטרם'