יחידת סיוע וליווי

יחידת הסיוע הינה יחידה בתוך מחלקת שיקום נכויות. היחידה מורכבת משלושה עובדים סוציאליים, עובדת סמך, ראש צוות ומנהלת מחלקה. 

צוות יחידת הסיוע  נותן מענה תומך לתושבי העיר עריריים ללא עורף משפחתי מגיל 26 ועד גיל זקנה, במטרה לאפשר קידום ע"פ בחירותיהם ,יכולתם וצרכיהם. התוכנית כוללת מיצוי זכויות, סיוע בזמן משבר ומצוקה הערכת מצב משפחתי ובעת הצורך התאמה ותיווך מותאם לשירותים הקיימים בקהילה.

הצוות המטפל:

חני בירנשטוק, עו"ס
אמבט דגו, עו"ס