יחידה זו מורכבת מצוות רחב הכולל בין הייתר שלושה עובדים סוציאלים. הצוות נותן מענה תומך לבודדים, עריריים ודרי רחוב במטרה להגיע למיצוי זכויות, סיוע חומרי נקודתי ובעת משבר החזרת תחושת השליטה בחייהם.

 

הצוות המטפל:

דנה ברנט, עו"ס
חנוך קאופמן, עו"ס
דניאלה אזר, עו"ס
חני בירנשטוק, עו"ס