טבלת אנשי קשר - לשכת סגני ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
איה פרישקולניק סגנית ומ"מ ראש העירייה 09-9591507 ayap@herzliya.muni.il
עפרה בל סגנית ראש העירייה 09-9591514 ofra_bell@herzliya.muni.il