טבלת אנשי קשר - לשכת סגני ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
איה פרישקולניק סגנית ומ"מ ראש העירייה 09-9591507 ayap@herzliya.muni.il
עופרה בל סגנית רה"ע - חזון וניסיון 09-9591514 ofra.bell@herzliya.muni.il
עופר לוי סגן ראש העירייה 09-9591511 Ofer@herzliya.muni.il