ישיבות מועצה - לצפייה בפרוטוקולים / סטנוגרמות / מועדי ישיבות

מידע אודות הועדות העירוניות

הסכמים קואליציוניים - קדנציה 19

כתובות וטלפונים


טבלת אנשי קשר - מועצת העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משה פדלון ראש העיר - חזון וניסיון 09-9591500 fadlon@herzliya.muni.il
מאיה כץ מ"מ וסגנית ראש העיר 054-8123823 maya.katz.h@gmail.com
איה פרישקולניק סגנית רה"ע - חזון וניסיון 09-9591507 ayap@herzliya.muni.il
עופרה בל סגנית רה"ע - חזון וניסיון 09-9591514 Ofra_bell@herzliya.muni.il
עופר לוי חבר מועצה - מרצ - התנועה הירוקה 050-5600970
דניאל אייזנברג חברת מועצה - מרצ - התנועה הירוקה 054-9777263 DanielAi@herzliya.muni.il
דרור בן עמי חבר מועצה - מרצ - התנועה הירוקה 058-7570777 drorba77@gmail.com
יונתן יוסף יעקובוביץ חבר מועצה - קהילה צעירים וסביבה נטו 09-9565591 050-7411109 jonathan@herzliya-marina.co.il
דורון דבי חבר מועצה - קהילה צעירים וסביבה נטו 054-5545036 debbied@sigma-hc.co.il
פזית בכר חברת מועצה - קהילה צעירים וסביבה נטו 052-8874949 pazit039@zahav.net.il
איל פביאן חבר מועצה - החופש לבחור 052-4477500 eyalfabian2018@gmail.com
צבי וייס חבר מועצה - הבית היהודי 052-3293612 zvi-w@herzliya.muni.il
יריב פישר חבר מועצה - יש עתיד 03-6888425 050-3200050 yariv@flyeast.co.il
גלילה יבין חברת מועצה - יש עתיד 050-5500578 architectyavin@gmail.com
יוסי קוממי חבר מועצה - הליכוד 09-9559134 052-3696905 yossikom@gmail.com
ירון עולמי חבר מועצה - 100% הרצליה 052-3870786 yolami@gmail.com
אלעד צדיקוב חבר מועצה - גשר 09-9519641 054-3455886 Elad.zadikov@gmail.com
דנה אורן-ינאי חברת מועצה - דרך חדשה 054-7777028 danaoren10@gmail.com
משה ועקנין חבר מועצה - ש"ס 09-9546392 050-5353676 moshev@herzliya.muni.il
אורן אוריאלי חבר מועצה - דרך החינוך 052-4447661 orke2002@yahoo.com
איתי צור חבר מועצה - חזון וניסיון 052-3969798 Tsur.itay@gmail.com