ישיבות מועצה - לצפייה בפרוטוקולים / סטנוגרמות / מועדי ישיבות

מידע אודות הועדות העירוניות

הסכם קואליציוני בין סיעת חזון וניסיון לבין סיעת קהילה צעירים וסביבה 

הסכמים קואליציוניים - קדנציה 19

כתובות וטלפונים


טבלת אנשי קשר - מועצת העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משה פדלון ראש העיר - חזון וניסיון 09-9591500 [email protected]
מאיה כץ מ"מ וסגנית ראש העיר 09-9591511 054-8123823 [email protected]
איה פרישקולניק סגנית רה"ע - חזון וניסיון 09-9591507 [email protected]
עופרה בל סגנית רה"ע - חזון וניסיון 09-9591514 [email protected]
עופר לוי חבר מועצה - מרצ - התנועה הירוקה 050-5600970
דניאל אייזנברג חברת מועצה - מרצ - התנועה הירוקה 054-9777263 [email protected]
דרור בן עמי חבר מועצה - מרצ - התנועה הירוקה 058-7570777 [email protected]
יונתן יוסף יעקובוביץ חבר מועצה - קהילה צעירים וסביבה נטו 09-9565591 050-7411109 [email protected]
דורון דבי חבר מועצה - קהילה צעירים וסביבה נטו 054-5545036 [email protected]
פזית בכר חברת מועצה - קהילה צעירים וסביבה נטו 052-8874949 [email protected]
איל פביאן חבר מועצה - החופש לבחור 052-4477500 [email protected]
צבי וייס חבר מועצה - הבית היהודי 052-3293612 [email protected]
יריב פישר חבר מועצה - יש עתיד 03-6888425 050-3200050 [email protected]
גלילה יבין חברת מועצה - יש עתיד 050-5500578 [email protected]
יוסי קוממי חבר מועצה - הליכוד 09-9559134 052-3696905 [email protected]
ירון עולמי חבר מועצה - 100% הרצליה 052-3870786 [email protected]
אלעד צדיקוב חבר מועצה - גשר 09-9519641 054-3455886 [email protected]
דנה אורן-ינאי חברת מועצה - דרך חדשה 054-7777028 [email protected]
משה ועקנין חבר מועצה - ש"ס 09-9546392 050-5353676 [email protected]
אורן אוריאלי חבר מועצה - דרך החינוך 052-4447661 [email protected]
איתי צור חבר מועצה - חזון וניסיון 052-3969798 [email protected]