אגף הכנסות העירייה

טבלת אנשי קשר - אגף הכנסות העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלומי אסולין מנהל האגף 09-9591536 shlomias@herzliya.muni.il
נועה מידב מנהלת מחלקת שירות לקוחות 09-9591536
רועי נויזץ מנהל מחלקת היטלים 09-9591536
עו"ד שירלי זרד מנהלת האכיפה 09-9591601
עו"ד שגית ישראלי מנהלת מחלקת שומה 09-9591601

 

אגף חשבות והנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח יעל טבצ'ניק חשבת העירייה 09-9591552 YaelT2@herzliya.muni.il
חגית היאט מ"מ חשבת העירייה 09-9529843 HagitH@herzliya.muni.il

 

אגף חוזים ותב"רים

טבלת אנשי קשר - אגף חוזים ותב"רים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח אורנה גולדפריינד מנהלת אגף חוזים ותב"ר 09-9591556
חנית קרייף מנהלת מדור תקצוב וערבויות 09-9529882
רחל גדעוני מנהלת מדור חשבונות פיתוח וביטוח 09-9529841

 

אגף נכסים וביטוחים

תאור פעילות המחלקה:

1. נכסים: 

לעיריית הרצליה כ- 10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ- 27,000 דונם. 
מחלקת הנכסים ממונה על ניהול נכסי העירייה הכוללים: מקרקעין פנוי, מבנים ושטחי ציבור.

האגף עוסק בהתקשרויות חוזיות עם גורמים חיצוניים לענייני מכירה, רכישה, השכרה, חליפין ומתן זכויות שימוש בנכסים, יציאה למכרזים, מעקב אחר התשלומים המתקבלים עבור הנכסים העירוניים המניבים, טיפול בחכירות, בהפקעות לצרכי ציבור וברישום הנכסים ע"ש הרשות.

2. ביטוח:

העירייה מבטחת את פעילויותיה ורכושה בפוליסות ביטוח המקובלות ברשויות ציבוריות. פוליסות הביטוח כוללות: פוליסות לביטוח אש; פוליסות שונות בגין חבויות הרשות; פוליסות תלמידים ופוליסות ביטוחי רכב. 
אגף הביטוח אחראי על ניהול וטיפול בבטוחי העירייה בשלושה מישורים עיקריים: 

 • טיפול בפוליסות וחידושן.
 • ניהול שוטף של תביעות הרשות - תביעות צד ג'.
 • טיפול בפוליסות קבלנים.

טבלת אנשי קשר - אגף נכסים וביטוחים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד קרין שדה מנהלת האגף 09-9591534/5 karins@herzliya.muni.il
ענת דרור-פזרקר סגנית מנהלת האגף 09-9591583 anatd@herzliya.muni.il
נעמה ברוק מנהלת מדור קרקעות וניהול עצמי 09-9529875 naamab@herzliya.muni.il
סילביה גרינברג רשמת מקרקעין 09-9529876 silviag@herzliya.muni.il
טל דגן מנהלת מדור נכסים וקרקעות 09-9591653 TalD@herzliya.muni.il
ענת שם טוב מנהלת מחלקת ביטוח 09-9591585 anats3@herzliya.muni.il
רעות נעמת צוות ביטוח 09-9575385 ReutN@herzliya.muni.il
עדי בירנבאום צוות נכסים 09-9591584 adib@herzliya.muni.il
צופי גרשון צוות נכסים 09-9529204 zofig@herzliya.muni.il
נופר ירקוני מזכירת אגף 09-9591535 Nofar@herzliya.muni.il

 

אגף תקצוב וכלכלה

תפקידי האגף:

 • הכנת התקציב הרגיל של העירייה.
 • פיקוח ומעקב תקציבי שוטף של התקציב הרגיל.
 • טיפול ומעקב אחר הקצבות למוסדות וגופים נתמכים.
 • פיקוח ומעקב אחר עמידה בנהלים ותקנות.
 • ניתוח והפקת דו"חות כספים וניהוליים.
 • עדכון תעריפים בחוקי העזר.
 • התחשבנויות עם גופים ומוסדות.
 • טיפול בתקני כוח אדם.
 • עריכת בדיקות כלכליות, פיננסיות וניתוחי כדאיות.
 • תכתובות שוטפות וחשבות אגף המינהל הכללי.

טבלת אנשי קשר - אגף תקצוב וכלכלה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הילה רוזן, רו"ח מנהלת האגף 09-9591530 HillaR@herzliya.muni.il
איילת גרמה מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א 09-9529855
איבון בן צור חשבת מינהל כללי 09-9591549

 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, מתאמת ומרכזת את הבקרה הכספית על התאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, וכן יחידות הסמך לפי הצורך.

מחלקת בקרת תאגידים מפקחת על התאגידים העירוניים בהתאם להנחיות העירייה, תוך הקפדה על איכות הביצוע והשגת יעילות כלכלית בכפוף לחובות הדיווח לנוהלי משרד הפנים.

התאגידים העירוניים מהווים זרוע של הרשות המקומית באספקת שירותים מוניציפאליים, ומטרתם לשפר את איכות החיים בעיר, פיתוח תשתיות ואת השירות לתושב.

רו"ח ליאת גמליאל
מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך
09-9529873

 

מחלקת השכר

טבלת אנשי קשר - מחלקת שכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוטי לוביש מנהל אגף שכר 09-9591637
שוש טרוינה ס. מנהל המחלקה 09-9591633