אגף הכנסות העירייה

טבלת אנשי קשר - אגף הכנסות העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלומי אסולין מנהל האגף 09-9591536 shlomias@herzliya.muni.il
נועה מידב מנהלת מחלקת שירות לקוחות 09-9591536
רועי נויזץ מנהל מחלקת היטלים 09-9591536
עו"ד שירלי זרד מנהלת האכיפה 09-9591601
עו"ד שגית ישראלי מנהלת מחלקת שומה 09-9591620

 

מחלקת הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח יעל טבצ'ניק חשבת העירייה 09-9591552 YaelT2@herzliya.muni.il
מלכה שפי מ"מ חשבת העירייה 09-9529843

 

אגף חוזים ותב"רים

טבלת אנשי קשר - אגף חוזים ותב"רים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורנה גולדפריינד, רו"ח מנהלת מחלקת חוזים ותב"רים 09-9591556
חנית קרייף מנהלת מדור תקצוב וערבויות 09-9529882
אתי יהודה מנהלת מדור חשבונות כלליים 09-9591537
רחל גדעוני מנהלת מדור חשבונות פיתוח וביטוח 09-9529841

 

אגף נכסים וביטוחים

תאור פעילות המחלקה:

1. נכסים: 

לעיריית הרצליה כ- 10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ- 27,000 דונם. 
מחלקת הנכסים ממונה על ניהול נכסי העירייה הכוללים: מקרקעין פנוי, מבנים ושטחי ציבור.

האגף עוסק בהתקשרויות חוזיות עם גורמים חיצוניים לענייני מכירה, רכישה, השכרה, חליפין ומתן זכויות שימוש בנכסים, יציאה למכרזים, מעקב אחר התשלומים המתקבלים עבור הנכסים העירוניים המניבים, טיפול בחכירות, בהפקעות לצרכי ציבור וברישום הנכסים ע"ש הרשות.

2. ביטוח:

העירייה מבטחת את פעילויותיה ורכושה בפוליסות ביטוח המקובלות ברשויות ציבוריות. פוליסות הביטוח כוללות: פוליסות לביטוח אש; פוליסות שונות בגין חבויות הרשות; פוליסות תלמידים ופוליסות ביטוחי רכב. 
אגף הביטוח אחראי על ניהול וטיפול בבטוחי העירייה בשלושה מישורים עיקריים: 

 • טיפול בפוליסות וחידושן.
 • ניהול שוטף של תביעות הרשות - תביעות צד ג'.
 • טיפול בפוליסות קבלנים.

טבלת אנשי קשר - אגף נכסים וביטוחים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד קרין מנהלת האגף 09-9591534/5 karins@herzliya.muni.il
ענת דרור-פזרקר סגנית מנהלת האגף 09-9591583
נעמה ברוק עוזרת מנהלית 09-9591534/5
סילביה גרינברג רשמת מקרקעין 09-9529876
ענת שם-טוב מנהלת מדור ביטוח 09-9591585
עדי בירנבאום צוות נכסים 09-9591584
צופי גרשון צוות נכסים 09-9529204

 

אגף תקצוב וכלכלה

תפקידי האגף:

 • הכנת התקציב הרגיל של העירייה.
 • פיקוח ומעקב תקציבי שוטף של התקציב הרגיל.
 • טיפול ומעקב אחר הקצבות למוסדות וגופים נתמכים.
 • פיקוח ומעקב אחר עמידה בנהלים ותקנות.
 • ניתוח והפקת דו"חות כספים וניהוליים.
 • עדכון תעריפים בחוקי העזר.
 • התחשבנויות עם גופים ומוסדות.
 • טיפול בתקני כוח אדם.
 • עריכת בדיקות כלכליות, פיננסיות וניתוחי כדאיות.
 • תכתובות שוטפות וחשבות אגף המינהל הכללי.

טבלת אנשי קשר - אגף תקצוב וכלכלה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הילה רוזן, רו"ח מנהלת האגף 09-9591530 HillaR@herzliya.muni.il
איילת גרמה מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א 09-9529855
איבון בן צור חשבת מינהל כללי 09-9591526

 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך

 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, מתאמת ומרכזת את הבקרה הכספית על התאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, וכן יחידות הסמך לפי הצורך.

מחלקת בקרת תאגידים מפקחת על התאגידים העירוניים בהתאם להנחיות העירייה, תוך הקפדה על איכות הביצוע והשגת יעילות כלכלית בכפוף לחובות הדיווח לנוהלי משרד הפנים.

התאגידים העירוניים מהווים זרוע של הרשות המקומית באספקת שירותים מוניציפאליים, ומטרתם לשפר את איכות החיים בעיר, פיתוח תשתיות ואת השירות לתושב.

ענבל מויאל-פתררו, רו"ח (משפטנית)
מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך
09-9529873

 

מחלקת השכר

טבלת אנשי קשר - מחלקת שכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוטי לוביש מנהל מחלקת שכר 09-9591637
שוש טרוינה ס. מנהל המחלקה 09-9591633