אגף הכנסות העירייה

טבלת אנשי קשר - אגף הכנסות העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלומי אסולין מנהל האגף 09-9591536 [email protected]
נועה מידב מנהלת מחלקת שירות לקוחות 09-9591601
רועי נויזץ מנהל מחלקת היטלים 09-9591601
עו"ד שירלי זרד מנהלת האכיפה 09-9591601
עו"ד שגית ישראלי מנהלת מחלקת שומה 09-9591601

 

אגף חשבות והנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח יעל טבצ'ניק חשבת העירייה 09-9591552 [email protected]
חגית היאט מ"מ חשבת העירייה 09-9529843 [email protected]

 

אגף חוזים ותב"רים

טבלת אנשי קשר - אגף חוזים ותב"רים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח אורנה גולדפריינד מנהלת אגף חוזים ותב"ר 09-9591556 [email protected]
חנית קרייף מנהלת מדור תקצוב וערבויות 09-9529882 [email protected]
רחל גדעוני מנהלת מדור חשבונות פיתוח וביטוח 09-9529841 [email protected]
גאולה שילן מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי 09-9591537 [email protected]

 

אגף נכסים וביטוחים

תאור פעילות המחלקה:

1. נכסים: 

לעיריית הרצליה כ- 10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ- 27,000 דונם. 
מחלקת הנכסים ממונה על ניהול נכסי העירייה הכוללים: מקרקעין פנוי, מבנים ושטחי ציבור.

האגף עוסק בהתקשרויות חוזיות עם גורמים חיצוניים לענייני מכירה, רכישה, השכרה, חליפין ומתן זכויות שימוש בנכסים, יציאה למכרזים, מעקב אחר התשלומים המתקבלים עבור הנכסים העירוניים המניבים, טיפול בחכירות, בהפקעות לצרכי ציבור וברישום הנכסים ע"ש הרשות.

2. ביטוח:

העירייה מבטחת את פעילויותיה ורכושה בפוליסות ביטוח המקובלות ברשויות ציבוריות. פוליסות הביטוח כוללות: פוליסות לביטוח אש; פוליסות שונות בגין חבויות הרשות; פוליסות תלמידים ופוליסות ביטוחי רכב. 
אגף הביטוח אחראי על ניהול וטיפול בבטוחי העירייה בשלושה מישורים עיקריים: 

 • טיפול בפוליסות וחידושן.
 • ניהול שוטף של תביעות הרשות - תביעות צד ג'.
 • טיפול בפוליסות קבלנים.

טבלת אנשי קשר - אגף נכסים וביטוחים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד קרין שדה מנהלת האגף 09-9591534/5 [email protected]
ענת דרור-פזרקר סגנית מנהלת האגף 09-9591583 [email protected]
סילביה גרינברג רשמת מקרקעין 09-9529876 [email protected]
טל דגן מנהלת מדור נכסים וקרקעות 09-9591653 [email protected]
ענת שם טוב מנהלת מחלקת ביטוח 09-9591585 [email protected]
רעות נעמת צוות ביטוח 09-9575385 [email protected]
עדי בירנבאום צוות נכסים 09-9591584 [email protected]
צופי גרשון צוות נכסים 09-9529204 [email protected]
נטע טוטש מזכירת אגף 09-9591535 [email protected]

 

אגף תקצוב וכלכלה

תפקידי האגף:

 • הכנת התקציב הרגיל של העירייה.
 • פיקוח ומעקב תקציבי שוטף של התקציב הרגיל.
 • טיפול ומעקב אחר הקצבות למוסדות וגופים נתמכים.
 • פיקוח ומעקב אחר עמידה בנהלים ותקנות.
 • ניתוח והפקת דו"חות כספים וניהוליים.
 • עדכון תעריפים בחוקי העזר.
 • התחשבנויות עם גופים ומוסדות.
 • טיפול בתקני כוח אדם.
 • עריכת בדיקות כלכליות, פיננסיות וניתוחי כדאיות.
 • תכתובות שוטפות וחשבות אגף המינהל הכללי.

טבלת אנשי קשר - אגף תקצוב וכלכלה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הילה רוזן, רו"ח מנהלת האגף 09-9591530 [email protected]
איילת גרמה מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א 09-9529855
איבון בן צור חשבת מינהל כללי 09-9591549

 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, מתאמת ומרכזת את הבקרה הכספית על התאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, וכן יחידות הסמך לפי הצורך.

מחלקת בקרת תאגידים מפקחת על התאגידים העירוניים בהתאם להנחיות העירייה, תוך הקפדה על איכות הביצוע והשגת יעילות כלכלית בכפוף לחובות הדיווח לנוהלי משרד הפנים.

התאגידים העירוניים מהווים זרוע של הרשות המקומית באספקת שירותים מוניציפאליים, ומטרתם לשפר את איכות החיים בעיר, פיתוח תשתיות ואת השירות לתושב.

רו"ח ליאת גמליאל
מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך
09-9529873

 

מחלקת השכר

טבלת אנשי קשר - אגף השכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח מוטי רבינוביץ מנהל אגף שכר 09-9591637 [email protected]
שוש טרוינה סגנית מנהל אגף השכר 09-9591636
מזכירה אגף השכר 09-9529206 [email protected]