למעבר לאתר החדש של מחלקת הבטיחות
 


מתחם פינוי-בינוי בסמוך לבית הספר 'הנדיב' - תוכנית בטיחותתפקידים:

 • אחריות על קיום נוהלי הבטיחות ברשות העירונית בקרב עובדי העירייה, מוסדות החינוך, מבנים ואירועים המוניים.
 • הכנת תכנית לניהול בטיחות עובדי העירייה, כפי שמחויב בתקנות בטיחות בעבודה, אשר נכנסו לתוקפן באוגוסט 2014.
 • קיום ועדות בטיחות עירוניות 8 פעמים בשנה.
 • הוצאת תכנית עבודה שנתית לבטיחות במוסדות חינוך.
 • עדכון ריענון רבעוני לנוהלי הבטיחות העירוניים.
 • ביצוע הדרכות בטיחות לכלל עובדי העירייה כגון: מח' וטרינרית, מפקחי אגף שאיפה, מפקחים על הבנייה, עובדי משרד ועוד.
 • מעקב ובקרה אחר ביצוע נוהלי הבטיחות לפי פב"ט וחוזר מנכ"ל משה"ח עג'/5.
  • ביקורות בטיחות למוסדות חינוך ומוסדות עירייה - סקרי בטיחות שנתיים.
  • תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך שלא בניהול העצמי.
  • מעקב אחר תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך שבניהול עצמי.
  • מעקב אחר ועדות בטיחות במוסדות חינוך.
  • אישורי בטיחות אכלוס מוסדות חינוך למשרד החינוך לקבלת תקציבים.
 • הדרכה בנושא שימוש בציוד מגן אישי ע"י עובדי העירייה במוסדות העירייה ומוסדות חינוך לרבות נושאי עבודה בגובה, סיכונים ביולוגים ועוד.