תפקידים:

 • שרות אמין ומהיר למוסדות העירייה בנושאי ציוד, ניקיונות, מעקב, ביטוח ושמירה על הרכוש העירוני.
 • אספקת ציוד וצורכי משרד למוסדות העירייה ע"י אתר האינטרנט.
 • אחזקת מחסני העירייה: קליטת ניפוק וארגון כלל הציוד המאוחסן.
 • ניהול הקטלוג העירוני והנפקת מדבקות ברקוד לציוד חדש.
 • טיפול ברכוש העירייה - תיעוד דינאמי וספירה, לשם ביטוח הרכוש, דיוק, עדכניות וניצול יעיל של המשאבים.
 • עזרה וסיוע בנושאי כוח אדם ארגון וסידור אירועים עירוניים.
 • מכרזים לבחירת ספקים.
 • עריכת ועדות בלאי ומכירת רכוש לא שמיש ופסולת ברזל לגורמי חוץ עם זיכוי תקציבי לקופת העירייה.
 • ניהול רכישת מזון וכיבוד מזכיין והפצת ההזמנות.
 • טיפול לוגיסטי במכשירי הסלולרי כולל מירס של עובדי הרשות.
 • הפעלת חברות ניקיון שעוברות מכרז במוסדות העירייה.
 • רכישה ותחזוקת מכונות צילום, שיכפול, מדפסות ופקס לעירייה.
 • טיפול בהעסקת עובדי חוץ של האגף באמצעות מכרז כ"א.
 • סיוע לקהילה בנושאים כגון ציוד לאבלים, חלוקת מים, שע"ח וכו'.