תפקידים:

 • מתן שרות מיטבי לתפעול אחזקה ופיקוח כלי הרכב לפי נהלי העירייה ותקנות התעבורה, פיקוח על ביצוע טיפולים ותיקוני רכבים במוסכים.
 • אחריות כוללת לניהול תפעול ובטיחות צי כלי הרכב העירוני באמצעות מאגר ממוחשב.
 • ביצוע תהליך רכישה ומכירת רכבים ע"פ הנחיית הנהלת העיר ובכפיפות לנהלים.
 • ניהול והפעלה של תחנת הדלק העירונית.
 • טיפול בנושא בטיחות תעבורתית על כלי רכב ומפעיליו.
 • פיקוח על חברות ההסעה לבתי הספר.
 • הכנה ומימוש תכנית השתלמות לנהיגה מונעת.
 • קליטת נהגים חדשים לאחר הכשרה ובחינה בהתאם לתקנות התעבורה.
 • התקשרות עם מוסכי חוץ בהתאם לנהלים.
 • פיקוח על המוסכים עמם יש קשרי עבודה.
 • שליחת רכב למוסך לאחר בדיקתו ועם הפניה.