תפקידים:

 • תכנון והכנת כתבי כמויות לפרויקטים שונים.
 • בנייה חדשה לעיתים ירוקה ותוספת בנייה למבנים קיימים.
 • ביצוע עבודות הנגשה, התקנת מעליות ומעלונים במוסדות העירייה ובמוסדות החינוך.
 • תחזוקת מעליות.
 • התקנה ושדרוג מיזוג אוויר במוסדות העירייה, במוסדות חינוך, באולמות ספורט.
 • תחזוקת מיזוג אוויר.

 

מחלקת תחזוקת מבנים - נושאי מוסדות חינוך

 • שיפוצי מוסדות חינוך.
 • חיזוק בתי ספר נגד רעידות אדמה.
 • שיפוץ גני ילדים.
 • צביעה יסודית במוסדות חינוך.
 • היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו.
 • החלפת חול בארגזי חול.
 • שדרוג חצרות במוסדות חינוך.
 • עבודות בטיחות במוסדות חינוך.
 • גידור פנימי במוסדות חינוך.
 • תחזוקת מתקני חצר בכל בתי הספר וגני הילדים (כולל בדיקה חודשית, שנתית ותלת שנתית לפי ת"י 1498).
 • תקלות שבר ותחזוקה מונעת בגנ"י ובבתי ספר שלא בניהול עצמי.

 

מחלקת תחזוקת מבנים - מוסדות עירייה

 • איטום והחלפת גגות אסבסט בכל מוסדות העירייה.
 • שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות.
 • שיפוץ מבני דת ציבוריים.
 • שיפוץ מבני תנועות נוער.
 • הכנת החופים לעונת הרחצה.
 • צביעת עמודי תאורה.