הלוגו של מועצת הנוער העירונית בהרצליהמועצת הנוער העירונית  מורכבת מנציגות בני נוער, הנבחרים למועצת התלמידים בבתי הספר.

מועצת הנוער העירונית היא הגוף הרשמי, הנבחר והמייצג של בני הנוער בעיר. המועצה מורכבת ממנהיגים צעירים הנבחרים מכלל מועצות התלמידים וגופי הנוער בעיר.
תפקידה של מועצת הנוער היינו לייצג את הנוער בפני מקבלי ההחלטות בעיר, לפעול למען רווחת הנוער ותרבות שעות הפנאי. כמו כן המועצה לוקחת חלק פעיל בניהול חיי הנוער בעיר בתחום הקהילתי חינוכי.
המועצה העירונית פועלת כחלק ממערך מועצות התלמידים והנוער בישראל ובהתאם להנחיות מועצת התלמידים והנוער הארצית, מינהל חברה ונוער – משרד החינוך וחוק הרשויות המקומיות. המועצה נפגשת בימי ראשון אחר הצהריים בבניין העירייה.