מערך החירום


חירום 

עיריית הרצליה מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את בטחון פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים. בשעת חירום, תפקיד מערך החירום העירוני הוא לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בעיר, באופן שיאפשר תפקוד חברתי-כלכלי סביר לתושבי העיר, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה.

שירותי העירייה בשעת חירום  

בשעת חירום תמשיך העירייה לספק את כלל השירותים החיוניים לתושביה, ברציפות ככל שניתן ובהתאם למצב החירום, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד כסדרה, תטפל בתשתיות, ניקיון העיר ותקינות מערכת הכבישים, תפעיל את מוקד השירות 106, את אתרי החירום השונים, ותפעיל מרכז הפעלה עירוני שיפעל בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה.

מערך השירותים לתושבים, המיועד להבטיח אורח חיים סביר ומענה לתרחישי החירום השונים, כולל:

 • שירותי מידע הקשורים באירועי החירום ובשירותי העירייה החיוניים.
 • פתיחה והפעלה של מערך המקלטים הציבוריים.
 • קליטת תושבים שביתם נהרס ומתן פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול ותמיכה פיזית ומוראלית בפרט ובקהילה.
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
 • אספקת שירותים בסיסיים חיוניים הכוללים בין השאר: פינוי אשפה, שירותי בריאות, וטרינריה ועוד.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה.
 • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות.
 • זיהוי חללים והבאתם לקבורה.
 • טיפול בקהילות שנפגעו.

  אייקון ביטחון

  מתקנים לשעת חירום

  העירייה תפעיל בשעת חירום סוגים שונים של מתקני חירום.

  אייקון ביטחון

  מרכזי קליטה

  מרכזי הקליטה נועדו לקלוט מפונים ולספק להם מקום מגורים חלופי זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר (לינה, כלכלה) עד למציאת חלופת דיור עבורם או עד לחזרתם לביתם.

  אייקון ביטחון

  מקלטים ציבוריים

  המקלטים הציבוריים שנבדקו ואושרו על ידי העירייה כמקום מוגן, פרוסים ברחבי העיר, במטרה לאפשר מחסה בשעת חירום בנוסף לממ"דים, לממ"קים ולמקלטים בבתים הפרטיים והמשותפים.

  אייקון ביטחון

  תחנות חלוקת ערכות מגן

  בעת חירום במידה ויוחלט ע"י פקע"ר תפתחנה ברחבי העיר מספר תחנות ריענון וחלוקה לערכות המגן, שתפעלנה באחריות פיקוד העורף.

   


אייקון ביטחון

צופרים

מערך הצופרים בעיר הוקם על יד פיקוד העורף (צה"ל) ומתוחזק על ידו. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת לציבור לשמוע את ההתרעה מחוץ למבנים בשעת חירום.

אייקון ביטחון

מרכזים לחיסון האוכלוסייה

לפי הנחיות משרד הביטחון ומשרד הבריאות, בעת חירום ובהתאם לצורך, יחוסן הציבור כנגד מגפות. לטובת תושבי העיר תפתחנה תחנות חיסון והציבור יוזמן אליהן לקבלת החיסונים.

אייקון ביטחון

מרכזי דחק

מרכזים בהם יינתן טיפול פסיכו-סוציאלי לאנשים הנמצאים במצבי לחץ נפשי. הטיפול יינתן ע"י צוותים מקצועיים משולבים של פקוד העורף, משרד הבריאות והעירייה.