מקלטים נגישים בהרצליה:
 

מקלט עילי - מס 166, רחוב שירת גאולים 51.
מקלט עילי - מס 119, רחוב סעדיה גאון  2.
מקלט עילי - מס 118, רחוב כצנלסון ברל 21.
מקלט עילי - מס 120, רחוב אלחריזי.
מקלט עילי - מס 208, רחוב החרוב 9.
מקלט עילי - מס 169, רחוב אחווה 5.
מקלט עילי - מס 179, רחוב זיסו  10.
מקלט עילי - מס 188, רחוב זיסו 10.
מקלט עילי - מס 178, רחוב זיסו 10