להלן קישורים שימושיים המכילים מידע חיוני בשעת חירום:

בנוסף, קראו את המידע אודות היערכות במשפחה שלי לירי טילים להכנת המקלטים שבבית מגוריך.


בשעת חירום מומלץ להצטייד: סוללה רזרבית לנייד, תאורת חירום ורדיו על סוללות.