להלן קישורים שימושיים המכילים מידע חיוני בשעת חירום:

בתי הספר אשר פתוחים כל הזמן לטובת סיוע ושימוש לתושבי הרשות:
ויצמן, נתיב, לב טוב, ברנדייס, חט"ב סמדר, נוף ים, אילנות, גורדון, וולפסון, חט"ב רעות, רמב"ם, תיכון לחיים (אחיה), 
שאול המלך 4, מועדון קרסני.

בנוסף, קראו את המידע אודות היערכות במשפחה שלי לירי טילים להכנת המקלטים שבבית מגוריך.


בשעת חירום מומלץ להצטייד: סוללה רזרבית לנייד, תאורת חירום ורדיו על סוללות.