מרכז קשר הינו מרכז בו מתקיים קשר בין הורים לילדים במצבים אשר המפגש ביניהם דורש פיקוח, ליווי והדרכה של עו"ס ואינו יכול להתקיים באופן עצמאי.

המרכז מאפשר מפגשים מוגנים בין הורים לילדיהם במשפחות בהליכי גירושין ופרידה וכן עבור ילדים שנמצאים בהשגחת עו"ס לחוק הנוער.

צוות המרכז מדריך מכוון ומסייע בחידוש, בבניה ובשמור קשר הורה - ילד בהתאמה לכל משפחה.

ההפניה למרכז היא באמצעות עו"ס המטפל לרוב על פי צו של בית משפט.

טבלת אנשי קשר - מרכז קשר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גיל אור עו"ס, אחראית מרכז קשר 09-9500129 GilO@herzliya.muni.il

הצוות המטפל:
גרייס עבוד, עו"ס מרכז קשר
נועה שאול, עו"ס מרכז קשר