תפקידים:

  • טיפול ומעקב בפניות בנושאים שבאחריות אגף תב"ל.
  • ריכוז הפניות של אגפי החינוך, התנו"ס (תרבות, נוער וספורט) והרווחה על כל יחידותיהם ושלוחותיהם בנושאי: בטיחות, תחזוקה, חשמל, נגרות, כבישים, רכש, לוגיסטיקה (הובלות אירועים), הצללות, גידור, כיבוי – אש, מערכות מתח נמוך (מערכות כריזה).
  • בקרה ומעקב אחר פניות היחידות (גני ילדים, בתי ספר, מועדוניות וכו') בכדי לתת מענה מיטבי מהיר ומקצועי.
  • מענה בעיקר בנושאי תחזוקת שבר ופניות דחופות.
  • פניות יהיו טלפוניות בהם המוקדן/נית יבצע תחקור ראשוני למהות התקלה, יפנה את הפנייה לגורם הרלוונטי ויוודא ביצוע וסגירת הפנייה.