תפקידים:

  • ניהול פרויקטים - תיאום פיקוח וניהול פרויקטים מיוחדים עירוניים כגון שיפוץ בתי ספר. הפעלת מחלקות האגף, תיאום מול גורמים חיצוניים, ספקים וקבלנים כולל הובלות וניקיון.
  • שיפוצי קיץ שנתיים במוסדות חינוך - תכנון, תיאום מול כלל הגורמים, הכנת אומדנים, מפרטים והתקשרויות עם קבלנים / ספקים, פיקוח צמוד על הביצוע.
  • גידור - תכנון, תיאום ופיקוח על הביצוע של נושאי גידור היקפי במוסדות העירייה ובמוס"ח לפי תכנית שנתית.
  • הצללות - התקנת הצללות חדשות במוסדות העירייה ובמוס"ח. תיקונים, פתיחה וסגירה (לפי העונות) בגינות ציבוריות, ספורטק ופארקים.
  • אירועים - ניהול ותיאום לוגיסטי של כלל האירועים המתקיימים ברשות, כגון: עדלאידע, אירועי יום העצמאות, אירועי קיץ, מסיבות סיום בבתי הספר.
  • מכרזים - ניהול ובקרת נושא המכרזים של מחלקות האגף, כגון: בניית ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) ל-16 גנ"י ללא מיגון, מחסנים לגנ"י, מכרז לציוד לאירועים ועוד.