החברות היזמיות:

 1. חברת פרשקובסקי – פרשקובסקי בגליל ים
  לאתר הפרוייקט

 1. חברת אזורים - אזורים הכוכב גליל ים
  לאתר הפרוייקט

 1. חברת סלע איסתא נדל"ן ישראלי – הדרים גליל ים
  לאתר הפרוייקט

 1. חברת רמי שבירו
  לאתר הפרוייקט

 1. חברת אפריקה ישראל – סביוני גליל ים
  לאתר הפרוייקט

 1. קבוצת הורוביץ' - מוזה
  לאתר הפרוייקט

 1. קידר מבנים
  לאתר הפרוייקט

 

מס' מגרש

קבלן

סטטוס הבקשה

100

סלע איסתא

הופק היתר

102

סלע איסתא

הופק היתר

103

סלע איסתא

הופק היתר

106

סלע אסתא

הופק היתר

108

קבוצת הורוביץ

הופק היתר

110
 
קידר מבנים אושרה בוועדה

111

רמי שבירו

הופק היתר

112

רמי שבירו

הופק היתר

113

רמי שבירו

הופק היתר

114

אפריקה ישראל

הופק היתר

115

אפריקה ישראל

הופק היתר

116

אפריקה ישראל

הופק היתר

117

אפריקה ישראל

הופק היתר

118

אפריקה ישראל

הופק היתר

119

פרשקובסקי

הופק היתר

120

פרשקובסקי

הופק היתר

126

פרשקובסקי

הופק היתר

127

פרשקובסקי

הופק היתר

128

אזורים

הופק היתר

131

סלע איסתא

הופק היתר

150

אזורים

הופק היתר

151

אזורים

הופק היתר

*הנתונים מעודכנים לחודש יוני 2019