מידע לבעלי עסקים

היחידה לאיכות הסביבה אחראית להכנסת תנאי איכות הסביבה לרישיונות עסק של עסקים שונים, מבצעת ביקורות ואכיפה בעסקים, מטפלת בתלונות תושבים מול עסקים וכדומה.

לפרטים ניתן לפנות לרישוי עסקים ביחידה לאיכות הסביבה: 
טלפון: 09-9548640/9578305
פקס: 09-9529169
רח' סוקולוב 11 הרצליה.


  • תנאים ברישיון עסק והנחיות איכות הסביבה לעסקים
  • התייעלות אנרגטית בעסקים
  • דיגום עסקים ע"י תאגיד מי הרצליה בע"מ

חומרים מסוכנים

בהרצליה ישנם מס' עסקים בעלי היתר רעלים, המונפק על ידי המשרד להגנת הסביבה. היחידה לאיכות הסביבה מסייעת למשרד בתחום זה ומבצעת ביקורת בכל העסקים מחזיקי חומ"ס בעיר, מלווה עסקים בהליך חידוש היתרי רעלים, מעדכנת את מפות אתרי החומ"ס בעיר, מטפלת בפניות תושבים ועסקים בנוגע לחומ"ס וכדומה.

כמו כן, ליחידה כונני אירועי חומרים מסוכנים בעיר. 

לפניות בנושא חומרים מסוכנים יש לפנות ליחידה לאיכות הסביבה:
טלפון בשעות העבודה: 09-9548640/9578305 
או למוקד הסביבה *6911.
 (24 שעות ביממה)