משפחה מחזיקים ידיים

מחלקת פרט ומשפחה מעניקה שירותים טיפוליים ייחודיים וכוללת יחידות הפועלות על פי חוק.
מטרת המחלקה הינה לתת שירות טיפולי מקצועי ואיכותי לתושבי העיר על פי תחומי ההתמחות של היחידות הכלולות במחלקה.

טבלת אנשי קשר - פרט ומשפחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חי ישראלי מנהל מחלקת פרט ומשפחה 09-9705163 Chay@herzliya.muni.il
זיוית קוריס מזכירת פרט ומשפחה 09-9705165 zivit@herzliya.muni.il
ליאורה אלמוג עו"ס התמכרויות נוער 09-9705187
מורן קפלושניק עו"ס התמכרויות בוגרים 09-9705188
גיל אור עו"ס, אחראית מרכז קשר 09-9500129 GilO@herzliya.muni.il
ליאת חנוך עו"ס התמכרויות 09-9705272 liatHa@herzliya.muni.il
מר' מיקו סימנטוב ניאון מדריך ביחידה לטפול בהתמכרויות