משפחה מחזיקים ידיים

מחלקת פרט ומשפחה מעניקה שירותים טיפוליים ייחודיים וכוללת יחידות הפועלות על פי חוק.
מטרת המחלקה הינה לתת שירות טיפולי מקצועי ואיכותי לתושבי העיר על פי תחומי ההתמחות של היחידות הכלולות במחלקה.

טבלת אנשי קשר - פרט ומשפחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אהרון סלצברג מנהל האגף לשירותים חברתיים 09-9705163 aaron@herzliya.muni.il
זיוית קוריס מזכירת פרט ומשפחה 09-9705165 zivit@herzliya.muni.il