מנהלת הצוות - הילה תורג'מן  
HillaT@herzliya.muni.il


עו"סים:

דקלה קרנר
רבקה כתריאל
עינת ישראלי
חן אלדור
אביב שרעבי
גלי אייל
יעל צחור פיכמן
סיוון מונטה