מנהלת הצוות - דיקלה קרנר
diklak@herzliya.muni.il


עו"סים:
דקלה קרנר
רבקה כתריאל
אביב שרעבי
יעל צחור פיכמן
נועה שאול
יוליה לוינסון