מנהלת הצוות - הילה תורג'מן  
HillaT@herzliya.muni.il


עו"סים:

דקלה קרנר
רבקה כתריאל
יפעת ישראלי
חן אלדור
אביב שרעבי
יעל צחור פיכמן
נועה שאול
אסנת רום