קהילה תומכת מעניקה שירותים תומכים למבוגרים המתגוררים בביתם תמורת דמי מנוי חודשיים. השירותים כוללים לחצן מצוקה, שירותי רפואה, תיקוני בית קלים, אב קהילה ופעילות חברתית.

השירות מופעל בכל רחבי העיר באמצעות חברת "סקיולייף- נטלי".
להתחברות ניתן לפנות לאבות הקהילה בשכונות.

  • מרכז העיר - אמנון זנזורי - 052-8850156 .
  • נווה עמל, יד התשעה, גן רש"ל - פיני מנצור - 052-8646175.
  • שיכון גורדון, הרצליה הצעירה, שיכון דרום, נווה אמירים ונווה ישראל- שרגא איילון 052-3620271.
  • הרצליה ב', נוף ים, הרצליה פיתוח - יוסי שמואלי - 052-3347445.
  • קהילה תומכת לניצולי שואה - צביקה אדלר - 054-2211647.