מהי קרקע מזוהמת?

בהרצליה, בדומה למקומות רבים אחרים בארץ, מצויים שטחים בהם קרקע מזוהמת. הזיהום מקורו בעיקר בפעילות תעשייתית (שטחי תע"ש, תחנות דלק, מפעלים ומוסכים). לקרקע מזוהמת עלולות להיות השלכות סביבתיות ובריאותיות במגוון דרכי חשיפה לאדם, כגון נשימת חלקיקי קרקע או גזי קרקע, מגע עורי, בליעת קרקע על ידי ילדים, זיהום מי תהום. בנוסף לקרקעות מזוהמות עלולות להיות השפעות אקולוגיות של פגיעה בבעלי חיים או צמחים.  

גזי קרקע

קיימים מזהמים כגון דלקים וממיסים שמקורם בפעילות תעשייתית המורכבים מתרכובות פחמימנים נדיפות או חצי נדיפות המתפשטות בגזי הקרקע. תרכובות אלה עלולות לחדור לחללים תת-קרקעיים של מבנים (כגון חניונים ומרתפים), להצטבר בהם לריכוזים גבוהים ולסכן את בריאותנו. לכן יש לדאוג שהחללים התת קרקעיים יאווררו ותתאפשר חדירת אוויר צח למרתפים. 

גזי קרקע עלולים לחדור למבנים הנמצאים בסמיכות לאזורים בהם התבצעה פעילות שגרמה לזיהום קרקע בפחמימנים נדיפים, כגון תע"ש צור, תע"ש נוף ים, במגרשים בהם פעלה תעשיה מזהמת ובסמיכות לתחנות דלק. 

קידום הטיפול וטיהור הקרקע בעיר הרצליה  

  • עיריית הרצליה, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, מקדמת את הטיפול בנושא בעיקר במסגרת הליכי תכנון ובניה בהתבסס על מתווה לטיפול בקרקעות מזוהמות במחוז ת"א של המשרד להגנת הסביבה (קישור למתווה).
  • אזור התעשייה בהרצליה עבר תמורות משמעותיות בשנים האחרונות והיקף הבניה בו אפשר לפעול לשיקום קרקעות מזוהמות ולטיפול בגזי קרקע, ככל שאלה נדרשו. ככלל, כל בניה חדשה באזור התעשייה, מחויבת באישור היחידה לאיכות הסביבה. אישור זה ניתן רק לאחר סיום פעולות הטיפול בקרקע ווידוא הניקיון באתר (במידה ואכן נדרשו פעולות כאלה, על פי סקר הקרקע שכל יזם מחוייב לבצע).
  • במסגרת תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז 1997 וחוק רישוי עסקים, פועל המשרד להגנת הסביבה לשיקום ולטיהור קרקעות מזוהמות בתחומי תחנות דלק. פירוט של אופן הטיפול בתחנות הדלק בעיר ניתן בקובץ "מעקב תחנות דלק בהרצליה".
  • במסגרת היתרי בניה של מבני מגורים הכוללים שימוש ראשי בתת הקרקע ואשר סמוכים לשטחים בעלי פוטנציאל זיהום, נדרשת התייעצות בנושא מול היחידה לאיכות הסביבה. במידת הצורך, נדרש מיגון של החלל התת קרקעי במערכת תלת שכבתית, הכוללת צנרת איסוף גז, יריעות איטום והגברת איוורור, למניעת חדירה של מזהמים בגזי הקרקע למבנה ולמיהולם. הנחיות המשרד להגנת הסביבה למיגון מבנים מפני גזי קרקע (קישור)
  • עיריית הרצליה ערכה בדיקות אינדיקטיביות של גזי קרקע, לאורך קו הגבול הנושק בין תע"ש צור לבתים הדרומיים בשכונת נווה עמל. מבדיקות אלה עולה כי אין במקום ריכוזי מזהמים המסכנים את בריאות התושבים, גם בהשוואה לריכוזי הסינון המחמירים ביותר בעולם המערבי לחדירת גזי קרקע למבנים. הממצאים מוצגים בקובץ "תוצאות סקר גז קרקע בשכונת נווה עמל בהרצליה".

 

מדידות גזי קרקע בהרצליה

המשרד להגנת הסביבה - מחוז ת"א, נוכחות מזהמים נדיפים במרתפים ומקלטים ציבוריים במחוז ת"א, 2008-2010. (פורסם בנובמבר 2011)


קישורים נוספים:
אתר המשרד להגנת הסביבה - קרקעות מזוהמות ודלקים