תפקידים:

 • ממונה אנרגיה עירוני - דוחות למשרד האנרגיה כחוק, התמודדות למענקים ממשרד האנרגיה, ניהול פרויקטים של התייעלות אנרגטית.
 • אחראי גילוי וכיבוי אש - ניהול קבלן לשרות שוטף במוס"ח ובמוסדות העירייה, קבלת אישורים וניהול פרויקטים להתקנות חדשות.
 • מתן רישיונות לעבודה בכביש בתאום המשטרה ואישורי עבודת לילה.
 • תכנון וניהול פרויקטים של קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר.
 • חבר ועדת נגישות - איסוף מידע עדכני לפרויקטים ומעקב ובקרה.
 • חבר ועדת תנועה - יישום החלטות הועדה.
 • חבר בצוות עבודה של "תג הסביבה" - הובלה מטעם אגף ת.ב.ל.
 • סיכומי דיון.
 • טבלאות ודוחות בתחומים שונים.
 • פקודות לאירועים שונים.
 • מצגות שונות כולל בנושאי מבנה ארגוני.
 • העלאת תוכן לאתר האינטרנט העירוני.
 • אישורי כניסה וחניה בתב"ל כולל השילוט הנדרש.
 • תפקידים נוספים.