היחידה פועלת לבקרה ופיקוח על תקנות למניעת מפגעים, בין השאר בנושא הרעש. היחידה מטפלת בתלונות על רעש ממוקדים ציבוריים, עסקים, גופים ומוסדות ציבוריים/פרטיים וכד'. 
כמו כן, היחידה מבצעת מדידות רעש בהתאם לפניות ציבור- במקרים בהם נמצא כי קיים מטרד רעש ע"י נציג היחידה או מפקח העירייה.

במקרים של תלונות על רעש בין שכנים, לרבות רעש ממערכות מיזוג/אוורור שבין שכנים (אדם פרטי ולא עסק/מוסד ציבורי או פרטי)  יש לפנות למשטרת ישראל האחראית לאכיפה במקרים אלה.

מה הן עבירות רעש, כיצד הן מוגדרות בחוק ומה ניתן לעשות נגד המטרד?