רשימת בתי עסק להם רישיון עסק

להלן רשימת עסקים המחזיקים ברישיון עסק, נכון ל-1 בספטמבר 2021

לתשומת לבכם: 
ברשימה מופיעים גם עסקים אשר מחזיקים במספר פריטי רישוי, אשר קיימת אפשרות כי חלקם אינם ברישיון. 
הרשימה כוללת גם עסקים להם היתר זמני. 
יצוין כי על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין. 
רשימה זו נכונה ליום הפרסום בלבד והיא תעודכן מעת לעת. 
ניתן לקבל את הרשימות המעודכנות במשרדי היחידה לרישוי עסקים 
אין בשימוש באמור ברשימה זו/או בנובע ממנו כדי לחייב את העירייה.

קישור לקובץ אקסל