שילוט תמונת אווירה


שילוט ופרסום

מחלקת שילוט עוסקת בנושאי השילוט בעיר. המחלקה כפופה לאגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר. 
בין היתר עוסקת המחלקה בנושאי שילוט עיסקי, פירסום חוצות ועל לוחות המודעות וכן שילוט הכוונה לרחובות ואתרים ציבוריים.

הגשת בקשה להצבת שילוט עסקים:
בקשה להצבת שלט תשלח אל וועדת השילוט המקצועית במשרדי האגף. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים: 
1. טופס בקשה להצבת שלט.
2. הדמיה - באמצעות המחשב - של השלט על גבי העסק עצמו.

* יש גם אפשרות לצלם את העסק מרחוק ולסמן את המיקום המבוקש ושרטוט השלט המבוקש.
* ועדת השילוט דנה בבקשה - מאשרת או דוחה. 
* לאחר אישור הבקשה נשלח רישיון להצגת השלט עם ספח התשלום (הרישיון בתוקף רק לאחר התשלום) ניתן לשלם בבנקים וכן בבנק הדואר, בקופת העירייה או באמצעות האינטרנט.
* תוקפו של הרישיון לשנה בלבד בין התאריכים הבאים: 1/1 - 31/12 באותה שנה. 
* חידוש הרישיון יבוצע באופן אוטומטי בכל שנה עם הודעת התשלום.
* הנחיות נוספות למציג השלט:  יש לדווח למדור שילוט בכתב, באופן מיידי, על כל שינוי שנעשה בשלט או במיקומו כולל הסרתו.פרסום חוצות ברחבי העיר נמצאים אמצעי פרסום חוקיים

* שלטי חוצות 2 מטר על 6 מטר ב- 11 מקומות קבועים. (באמצעות מכרז) 
* בתחנות אוטובוס - פרסום מואר ע"ג התחנות (באמצעות מכרז) 
* שלטי הכוונה לעסקים באיזור התעשייה ( באמצעות מכרז) 
* מתקני הכוונה על איי תנועה (באמצעות מכרז) 
* עמודי שילוט רחובות מוארים ועליהם שלטי פרסום חוצות ( באמצעות מכרז ) 

המבקשים לפרסם יפנו ישירות לחברות שזכו במכרזים: 


פרסום על לוחות המודעות העירוניים: 

* ברחבי העיר מוצבים 38 לוחות מודעות. 
* ההדבקה ע"ג הלוחות נעשית אך ורק באמצעות מחלקת שילוט. 
* התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי הדבקה ואגרת פרסום עפ"י גודל המודעה לתקופה של שבוע ימים ומעודכן לפי המדד כל חודש. 
* ההדבקה נעשית בימי חמישי בכל שבוע (יש להזמין הדבקה מראש בטלפון: 09-8358594).


טבלת אנשי קשר - שילוט עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נורית גווילי רכזת אגרות שילוט וסגנית מנהל מח' שילוט עירוני 09-8358594 [email protected]