שלבי הוצאת רשיון עסק


הגשת בקשה 

טיפול בבקשה

הנפקת רישיון