הורות בהתנדבות היא פלטפורמה ייחודית המציעה מגוון של הזדמנויות לפעילויות תרומה והתנדבות משותפת של הורים וילדיהם יחדיו למען הקהילה.

הפעילות המשותפת מייצרת לצד לכידות משפחתית, זמן ערכי משמעותי בו באים לידי ביטוי חמלה, אכפתיות ונדיבות לב, תוך הזדמנות למתן דוגמא אישית של מבוגר קרוב לערכים משמעותיים אלו. 

 

 

חזרה לעמוד מחלקת התנדבות