קול קורא מלגות לסטודנטים


מלגות לימודים לסטודנטים וסטודנטיות מהרצליה

סטודנטים וסטודנטיות מהרצליה אנחנו איתכם!

זמן להגיש בקשה למלגת לימודים עירונית.  ניתן להגיש את הבקשה החל מה-1.12.23 ועד ה-1.1.2024


סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מתוך הכרה בחשיבות החינוך וההשכלה הגבוהה לפיתוח האישי ולחוסנה הכלכלי של העיר ומדינת ישראל, עיריית הרצליה מציעה לכם תמיכה כלכלית באמצעות מלגת לימודים עירונית. 
המלגות מוענקות בכפוף לאילוצים תקציביים, כאשר גובה המלגות המרבי הינו 5,000 ₪ והוא נתון להחלטת ועדת המלגות.
כחלק מהפרויקט, וכתנאי לקבלת המלגה, נדרשים הסטודנטים להחזיר לקהילה עד כ- 50 שעות פעילות קהילתית בעיר הרצליה.

"קול קורא" להגשת בקשה למלגה מתפרסם מדי שנה באתר העירוני והוא פתוח להגשת בקשה במשך שלושה שבועות לפחות. 
שימו לב כי הגשת הבקשה למלגה יחד עם אישורים נלווים מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת, אשר נפתחת עם פרסום "קול קורא". 

הזכאות למלגה העירונית מחייבת עמידה בקריטריונים אקדמיים וכלכליים, כמו גם נכונות להשתתף בפעילות לטובת הקהילה בעיר הרצליה. בין הקריטריונים הקובעים את הזכאות:

1. תושב/ת העיר הרצליה במשך חמש שנים לפחות לפני תחילת הלימודים האקדמיים.
2. סטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון (בוגר) או סטודנט במסלול הנדסאי/ טכנאי מוסמך.
3. בוגר/ת שירות צבאי מלא או שירות לאומי/ בעל/ת פטור משירות ביטחון.
4. בעל/ת הכנסה לנפש שלא תעלה על סך של 5,000 ₪ לחודש.

בהצלחה בלימודים!