הערות כלליות המתייחסות לכל מודעות הדרושים המופיעים בעמוד זה:

  • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
  • תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
  • הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
  • מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.

סיימתם לעיין בכל מודעות הדרושים? מצויין!
כעת אתם מוזמנים לצפות במשרות נוספות בדף 'מכרזי כוח אדם'