תחזוקה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
14.5 יועץ בתחום הקונסטרוקציה 30/08/2020
הוארך עד 20/03/2022
27/09/2020
הוארך עד 24/04/2022
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    
  הבהרות/שינויים מס' 4    

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
14.3 כמאות  30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 28/02/2022
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    
  הבהרות/שינויים מס' 4    
14.4 יועץ בתחום מתקני התברואה 30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 28/02/2022
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    
  הבהרות/שינויים מס' 4    

 


כלכלי

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
15.1 יועץ כלכלי 25/05/2021 04/07/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1   31/08/2021
  הבהרות/שינויים מס' 2   31/01/2022


ניהול / פיקוח

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
3.2.1 ניהול ופיקוח מבנים - מעודכן 01/08/2021 12/09/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1  

אדריכלי מבנים

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
2.1.1 אדריכל מבנים בשטח בנוי עד 1,000 מ"ר 01/08/2021 12/09/2021

הנדסה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
3.1.1 ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מעל 2 מיליון שקלים 28/07/2021 31/08/2021

תחזוקה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
14.1 יועץ לתחזוקת מבנים 15/11/2020 31/12/2020
14.2 יועץ בתחום מיזוג אוויר ואוורור 19/07/2020
הוארך עד 15/11/2020
23/08/2020
הוארך עד 31/05/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    

 


חינוך

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
12.1 יועץ לעיצוב סביבות למידה ומרחבי למידה 13/08/2020 31/12/2020

 


בטיחות

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
6.2 יועץ בטיחות במרחב הציבורי הפתוח 15/06/2020 31/12/2020

 


גינון והשקיה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
13.1 יועץ גינון והשקיה 15/06/2020 31/12/2020
13.2 סוקר ו/או אגרונום לעריכת סקרי עצים 14/03/2021 31/05/2021

 


מתכנן תשתיות

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
10.1 מתכנן כבישים - פיזי 11/08/19 15/9/19
10.2 מתכנן מערכות יבשות [תאורה, תקשורת וחשמל] במרחב הציבורי 28/11/19 19/12/19
10.3 מתכנן מערכות רטובות [ניקוז, מים וביוב] ותיאום מערכות במרחב הציבורי 28/11/19 19/12/19

 


יועץ קרקע

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
11.1 יועץ קרקע - תכן מבנה מיסעות 28/11/19 19/12/19

 


יועץ איטום

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
9.1  יועץ איטום 11/11/18

9/12/18

 


יועץ אלומיניום

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
8.1 יועץ אלומיניום 11/11/18

9/12/18


 

נגישות מתו"ס ושירות 

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
7.1  יועץ נגישות מתו"ס ושירות 12/08/18

02/09/18


 

בטיחות

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
6.1  יועץ בטיחות בעבודה 12/08/18

02/09/18


 

אדריכלי נוף

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
5.1  אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר גדולות בשטח מעל 100 דונם

27/06/18

הוארך עד 1/08/18  

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.2  אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר גדולות בשטח של 10 עד 100 דונם

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18 

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.3  אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר גדולות בשטח של עד 10 דונם 

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1    
5.4  אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח מעל 5 דונם 

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.5  אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח עד 5 דונם

27/06/18

הוארך עד 1/08/18

18/07/18

הוארך עד 28/08/18   

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.6  אדריכל נוף למרחבים ציבוריים עירוניים

27/06/18

הוארך עד 1/08/18 

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.7  אדריכל נוף לפיתוח בשטח מבנה ציבורי

27/06/18

הוארך עד 1/08/18 

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     
5.8 מתכנן פיתוח ונוף לחידוש גינות, שבילים וחצרות ציבוריים

27/06/18

הוארך עד 1/08/18 

18/07/18

הוארך עד 28/08/18  

  הבהרות/שינויים מס' 1     

שמאות

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
4.1  שמאי וועדה מקומית בתחום היטל השבחה וירידות ערך  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
4.2  שמאי מלווה לתכנית בנין עיר - עד 10 דונם  10/04/18 
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
4.3  שמאי מלווה לתכנית בנין עיר - 10-100 דונם  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
4.4  שמאי מלווה לתכנית בנין עיר - מעל 100 דונם  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
4.5  שמאי מקרקעין מלווה  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18   
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
4.6  שמאי מקרקעין מלווה (כלכלי)  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18   
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
4.7  שמאי מקרקעין מלווה להפקעות מקרקעין  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18   
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     

 

ניהול / פיקוח - הקלות בתנאי סף

 מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
3.1 ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מעל 2 מיליון שקלים 31/03/19  19/05/19
3.1 (א)  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מתחת ל-2 מיליון שקלים  31/03/19  19/05/19
3.2 ניהול ופיקוח מבנים  31/03/19  19/05/19
3.5 פיקוח על עבודות סלילת כבישים  31/03/19  19/05/19

 


ניהול / פיקוח

 מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
3.1 ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מעל 2 מיליון שקלים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
3.1 (א)  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מתחת ל-2 מיליון שקלים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
3.2 ניהול ופיקוח מבנים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
3.3  ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הפיתוח והגינון - מעל 5 דונם   20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
3.3 (א)   ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הפיתוח והגינון - עד 5 דונם 20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
3.4  ניהול פרויקטים - תכנון סטטוטורי  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
3.5 פיקוח על עבודות סלילת כבישים  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1   

 


אדריכלי מבנים

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
2.1 אדריכל מבנים בשטח בנוי עד 1,000 מ"ר  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
 2.2 (א) אדריכל מבנים בשטח בנוי מעל 1,000 מ"ר  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2    
2.3  אדריכל לתכנון מבנים לשימור  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     

 

עורכי תוכניות, עורך תיק תיעוד

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
1.1 עורך תוכניות בניין עיר קטנות 5-10 דונם 20/03/18
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
1.2 עורך תוכניות בניין עיר בינוניות 10-100 דונם 20/03/18
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
1.3  עורך תוכניות בניין עיר גדולות / מתאריות מעל 100 דונם  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
1.4 עורך תוכניות בניין ערים קטנות עד 5 דונם  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
1.5 עורך תוכניות בניין עיר - תוכניות מפורטות בתחום השימור  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
1.6  עורך תוכניות בניין עיר - תוכניות מפורטות בתחום התשתיות  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
1.7  עורך תיק תיעוד  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2